Studieaanbod
Kinderen groeien gaandeweg naarmate ze ouder worden. Een keuze in het eerste jaar A of B is daarom nog niet bepalend voor later. Dat startjaar is vooral bedoeld om te ontdekken waar jouw interesses of talenten liggen. Heb je die ontdekt, dan kan je in een tweede jaar al eens proeven van een mogelijke optie. Pas vanaf het derde jaar kies je een richting waarin je wil verder gaan.
Eerste jaar

Eerste leerjaar A

In het eerste leerjaar A bestaat het lessenpakket uit 27 lesuren algemene vorming. De overige vijf lesuren kies je vanuit je mogelijkheden en interesses: je kan kiezen voor CoMeTa, Klassieke talen of STEM.

Eerste leerjaar B

In de B-stroom ligt de klemtoon op een praktische en creatieve vorming. De vele projecten en leeruitstappen zorgen ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf.

Tweede jaar

Nadat je het eerste jaar succesvol hebt afgerond, ga je over naar het tweede jaar. Ook voor het tweede jaar kan je een keuze maken op basis van je talenten.

In de A-stroom kan je kiezen voor vier basisopties nl. Economie & organisatie, Klassieke talen-Latijn, Moderne talen wetenschappen en STEM-wetenschappen.

In de B-stroom volg je zowel Economie & organisatie als Maatschappij & welzijn.

Derde jaar

In het vernieuwde derde jaar bieden we richtingen aan in de verschillende finaliteiten (doorstroom, doorstroom/arbeid en arbeid) en domeinoverschrijdend of binnen verschillende domeinen (economie en organisatie of maatschappij en welzijn).

Modernisering secundair onderwijs

Ben je nog niet vertrouwd met de modernisering van het secundair onderwijs? Klik hieronder voor meer informatie.

Doorstroom/arbeid

verder studeren is een optie

Arbeid

voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vierde jaar

De onderstaande richtingen kunnen enkel nog gekozen worden voor het schooljaar 2021-2022.
In het daaropvolgende schooljaar starten we met het gemoderniseerde vierde jaar.

algemeen secundair (aso)
beroepssecundair (bso)
technisch secundair (tso)
Arrow-up