Studieaanbod

Kinderen groeien gaandeweg naarmate ze ouder worden. Een keuze in het eerste jaar A of B is daarom nog niet bepalend voor later. Dat startjaar is vooral bedoeld om te ontdekken waar jouw interesses of talenten liggen. Heb je die ontdekt, dan kan je in een tweede jaar al eens proeven van een mogelijke optie.
Pas vanaf het derde jaar kies je een richting waarin je wil verder gaan.

Eerste jaar

Eerste leerjaar A

In het eerste leerjaar A bestaat het lessenpakket uit 27 lesuren algemene vorming en een uur Skillslab. De overige vier lesuren kies je vanuit je mogelijkheden en interesses.

Je kan kiezen voor CoMeTa, Klassieke talen of STEM.

Eerste leerjaar B

In de B-stroom ligt de klemtoon op een praktische en creatieve vorming. De vele projecten en leeruitstappen zorgen ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf.

Tweede jaar

Nadat je het eerste jaar succesvol hebt afgerond, ga je over naar het tweede jaar. Ook voor het tweede jaar kan je een keuze maken op basis van je talenten.

Het tweede leerjaar A bestaat het lessenpakket uit 25 lesuren basisvorming en 2 lesuren differentiatie. Voor de overige 5 lesuren kan je kiezen uit vier basisopties nl. Economie en organisatie, Klassieke talen-Latijn, Moderne talen en wetenschappen en STEM-wetenschappen.

Het tweede leerjaar B bestaat uit een lessenpakket van 20 lesuren basisvorming en 2 lesuren differentiatie. Voor de overige 10 lesuren volg je in onze school een combinatie van de basisopties Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn.

Doorstroom/arbeid

verder studeren is een optie

Arbeid

voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vijfde jaar (2023-2024)

In het vernieuwde vijfde en zesde jaar bieden we alle mogelijke finaliteiten aan: Doorstroom, Doorstroom/Arbeid en Arbeid. Je kan kiezen voor één van onze domeinoverschrijdende richtingen, of een richting binnen het domein ‘Economie en organisatie’ of ‘Maatschappij en welzijn’.

Wegwijs in het secundair onderwijs

Ben je nog niet vertrouwd met de modernisering van het secundair onderwijs? Klik hieronder voor meer informatie.

Arrow-up