Studieaanbod

Kinderen groeien gaandeweg naarmate ze ouder worden. Een keuze in het eerste jaar A of B is daarom nog niet bepalend voor later. Dat startjaar is vooral bedoeld om te ontdekken waar jouw interesses of talenten liggen. Heb je die ontdekt, dan kan je in een tweede jaar al eens proeven van een mogelijke optie.
Pas vanaf het derde jaar kies je een richting waarin je wil verder gaan.

klik meteen door naar het gewenste jaar
Eerste jaar

Eerste leerjaar A

Als je een getuigschrift basisonderwijs hebt behaald, ben je klaar voor een volgende stap: je kan aan de slag in het eerste leerjaar A.

27 lesuren zijn gemeenschappelijk met daarbij een uur Skillslab. De overige vier lesuren kies je vanuit je mogelijkheden en interesses. Je kan kiezen voor:

Eerste leerjaar B

Als je nog geen getuigschrift basisonderwijs hebt behaald, je wel een hebt behaald maar toelating hebt van de klassenraad  of ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 jaar wordt, dan zal of kan je in 1B starten.

In de B-stroom ligt de klemtoon op een praktische en creatieve vorming. 

In de B-stroom bieden we Flex aan. Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij de mogelijkheid krijgt om begeleid, zelfstandig en op je eigen tempo leerstof uit de vakken Frans, Nederlands en wiskunde te verwerken, in te oefenen of verder uit te diepen.

Tweede jaar

Tweede leerjaar A

Nadat je het eerste jaar in de A-stroom succesvol hebt afgerond, ga je over naar het tweede jaar. Ook voor het tweede jaar kan je een keuze maken op basis van je talenten.

Het tweede leerjaar A bestaat het lessenpakket uit 25 lesuren basisvorming en 2 lesuren differentiatie. Voor de overige 5 lesuren kan je kiezen uit vier basisopties:

Tweede leerjaar B

Nadat je het eerste jaar in de B-stroom succesvol hebt afgerond, ga je over naar het tweede jaar van de B-stroom of naar het eerste jaar van de A-stroom. In beide jaren kan je een keuze maken op basis van je talenten.

Het tweede leerjaar B bestaat uit een lessenpakket van 20 lesuren basisvorming en twee lesuren differentiatie. Voor de overige 10 lesuren volg je in onze school een combinatie van de basisopties

Derde en vierde jaar

In het vernieuwde derde en vierde jaar bieden we alle mogelijke finaliteiten aan: Doorstroom, Doorstroom/Arbeid en Arbeid. Je kan kiezen voor één van onze domeinoverschrijdende richtingen, of een richting binnen het domein ‘Economie en organisatie’ of ‘Maatschappij en welzijn’.

Doorstroom/arbeid

verder studeren is een optie

Arbeid

voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vijfde en zesde jaar

In het vernieuwde vijfde en zesde jaar bieden we alle mogelijke finaliteiten aan: Doorstroom, Doorstroom/Arbeid en Arbeid.

Je kan kiezen voor één van onze domeinoverschrijdende richtingen, of een richting binnen het domein ‘Economie en organisatie’ of ‘Maatschappij en welzijn’.

Wegwijs in het secundair onderwijs

Ben je nog niet vertrouwd met de modernisering van het secundair onderwijs?

Arrow-up