Communicatie
Smartschool

Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders hebben toegang tot de elektronische leeromgeving Smartschool. Binnen deze online tool kunnen zij veilig en efficiënt met elkaar communiceren, samenwerken en samen leren. Leerlingen vinden er immers ook hun resultaten, lesmateriaal, extra oefeningen, verbetersleutels … Met hun Smiks-laptop zijn ze een klik verwijderd van dit schoolplatform.

Ook ouders krijgen toegang tot dit digitaal platform en kunnen zo het leerproces van hun kind opvolgen.

Ouder-Leerling-Leerkracht-contactmoment (OLL)

Onze klascoaches, vakleerkrachten en het mentoraat zijn het eerste aanspreekpunt voor kleine en grote problemen. Zes keer per jaar is er een Ouder-Leerling-Leerkracht-contact (OLL) waar je met je vragen terecht kan bij de klasleerkracht of bij de vakleerkracht.

Inschrijven voor het OLL kan steeds digitaal waardoor je kan kiezen wanneer je op gesprek komt.

Een ouder of voogd kan altijd via Smartschool contact opnemen met de klascoach of vakleerkracht. De zorgcoach en directie zijn via Smartschool, e-mail en telefonisch bereikbaar.

Infomomenten
Infoavond voor nieuwe ouders - alle jaren

In de tweede week van september verwelkomen we graag de nieuwe ouders. Het directieteam heet hen van harte welkom, waarna de klascoaches de ouders wegwijs maken in het schoolgebeuren. Na deze kennismaking krijgen ouders de gelegenheid om in het Smiks-café in gesprek te gaan met vakleerkrachten, zorgcoaches en de directie.

Stage@SMIKS - derde graad A- en D/A-finaliteit

De leerlingen van Basiszorg en Ondersteuning (A), Gezondheidszorg (D/A) en Onthaal, Organisatie en Sales (A) hebben een (beperkt) aantal stage-uren in hun curriculum. Tijdens een informatieve avond aan het begin van het jaar lichten de stageleerkrachten tot in de details toe hoe de stage wordt vormgegeven. Op dat moment krijgen ouders en leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen over de opzet en uitvoering van de stage.

Studiekeuze - naar het tweede, derde of vijfde jaar

Aan het einde van het eerste, tweede en vierde jaar moeten de leerlingen een studiekeuze maken. Ze kiezen dan een basisoptie of een studierichting. Om hen te helpen bij deze keuze, zal de vakleerkracht hen begeleiden bij het verkennen van de verschillende mogelijkheden.

Om ook de ouders te informeren over de studiekeuze van hun kind, nodigen we hen uit voor een infomoment.

Start2study - naar het hoger onderwijs

Bachelor, master, graduaat, op kot gaan, studiegeld, leerkrediet, studiepunt: in het hoger onderwijs is zowat alles nieuw. Met de infoavond ‘Start to Study’ maken onze school, K.U. Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven de leerlingen wegwijs in het hoger onderwijs en helpen we ze bij de start van hun studiekeuzeproces. 

Arrow-up