Instappakketten

Het kan moeilijk zijn om bij te blijven in een studierichting als je de vooropleiding niet hebt gevolgd. Met een instappakket willen we je helpen om je voor te bereiden op de uitdagingen die voor je liggen. Het pakket is ontworpen om je de vaardigheden en kennis te bieden die je nodig hebt om mee te kunnen in een specifieke studierichting. Het pakket bevat een verzameling van studiemateriaal, waaronder syllabi, opdrachten en oefeningen, zodat je op een gestructureerde manier kunt werken aan het bijspijkeren van je kennis.

We zijn ervan overtuigd dat ons instappakket je zal helpen om je voor te bereiden op een succesvolle toekomst in de door jou gekozen studierichting. 

Bedrijfswetenschappen

Derde jaar, januari

De bundel geeft jou een belangrijke basis om in januari mee te kunnen met de lessen economie. Belangrijk is dat je alles goed doorneemt. 

Inhoud

Vierde jaar, september

In deze bundel wordt de basis gelegd van boekhouding. 

Inhoud

Bedrijf en organisatie

Derde jaar, januari

Dit pakket wordt nog verder aangevuld.

Vierde jaar, september

In deze bundel wordt het accent gelegd op boekhouding, een belangrijk onderdeel van het vak Bedrijfseconomie in de studierichting Bedrijf en organisatie. 

Inhoud

Vierde jaar, januari

In deze bundel wordt het accent gelegd op boekhouding, een belangrijk onderdeel van het vak Bedrijfseconomie in de studierichting Bedrijf en organisatie. Het pakket van september (zie hiernaast) werd aangevuld met extra leerstofonderdelen.

Inhoud

Maatschappij en welzijn

Derde jaar, januari

In deze bundel wordt het domein, de richting en het vak gesitueerd en worden al enkele basisbegrippen uitgelegd. De indeling en inhoud van de drie vakken komt hier ook aan bod. Daarbij ligt de focus ook op de ontwikkeling en zorgverlening, de levensloopfasen van de mens en de opvoedingsmilieus.

Inhoud

Vierde jaar, september

In deze bundel wordt het domein, de richting en het vak gesitueerd en worden al enkele basis-begrippen uitgelegd. Daarbij ligt de focus ook op de ontwikkeling en zorgverlening, de levensloop-fasen van de mens, de opvoedingsmilieus en de voedingsdriehoek.

Inhoud

Organisatie en logistiek

Vierde jaar, september

Klaviervaardig zijn is een belangrijke vaardigheid in de studierichting Organisatie en logistiek. Via dit platform leer je de juiste vingerzetting. Het volstaat om de oefeningen voor beginners tot een goed einde te brengen. 

Inhoud

Arrow-up