Participatie
Beleid voeren doe je, als directie, niet in je eentje! Leerlingen, leerkrachten, ouders, iedereen kan zijn steentje bijdragen via de overlegorganen van de school.
Leerlingenraad

In de leerlingenraad vergaderen onze leerlingen rond concrete voorstellen om het leren en leven op school beter te organiseren of ze stellen er alternatieven voor om het schoolleven aangenamer te maken. Examenroosters worden besproken en initiatieven worden uitgewerkt. Een vertrouwensleerkracht begeleidt de leerlingenraad en is tussenpersoon met directie en lerarenkorps.

Anything but a backpack
‘Anything but a backpack’-dag is een dag waarop leerlingen worden aangemoedigd om hun boekentas thuis te laten en hun schoolbenodigdheden in een ander voorwerp mee te nemen, zoals een herbruikbare boodschappentas, een draagtas …
Filmavond

Elk semester organiseert de leerlingenraad een filmavond voor de leerlingen van de eerste, tweede en/of derde graad. Na schooltijd gezellig samen een film kijken? Dat kan!

Skimsrock

Na jarenlange traditie kwam er in 2012 een einde aan het SMIKS-festival Skimsrock. Nu staat de leerlingenraad klaar om er weer een spetterende editie van te maken.

P.A.C.T.

Welkom bij P.A.C.T. (Peace Advocates Creating Tolerance)! Soms kan het moeilijk zijn om een leerkracht aan te spreken wanneer je met iets zit. De P.A.C.T’ers zijn leerlingen uit de tweede en derde graad die ondersteund worden door zorgcoaches en de Vlaamse Scholieren Koepel. Samen bieden zij een helpende hand en vooral een luisterend oor aan medeleerlingen die daar behoefte aan hebben.

Je vindt de P.A.C.T.-leerlingen elke middag in het P.A.C.T.-lokaal. Een toegewijd groepje leerlingen staat klaar om met andere leerlingen te praten. Of je nu uit het eerste of het laatste jaar komt, ze zijn aanspreekbaar om naar je te luisteren, je hart te luchten, of je te ondersteunen bij specifieke problemen op school, thuis, en meer. Deze leerlingen worden vaak aangeduid als vertrouwensleerlingen of zorgleerlingen, en hun training omvat intensievere gespreksvaardigheden. Als luisterend oor dragen vertrouwensleerlingen bij aan een schoolklimaat waarin elke leerling zich goed voelt.

Ouderraad

De ouderraad vergadert op regelmatige basis, samen met de directie. In de vergaderingen bespreken zij de beslissingen die op school worden genomen en werken zij initiatieven uit ten voordele van onze school.

Ze organiseren bijvoorbeeld een winter- en zomerbar, een rommelmarkt, maar ook een thema-avond rond een pedagogisch onderwerp.

Wij zijn in Smiks blij met een ouderraad die actief participeert in het schoolleven!

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit leden van het schoolteam.

Zij bespreken op regelmatige basis thema’s als didactiek, de goede organisatie van de school, het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen en ouders …

Schoolraad

In de schoolraad bespreken we de beleidskeuzes die de school belangrijk vindt. Of het nu gaat om examens of leerlingenbegeleiding of om meerdaagse reizen of schoolfeesten, alle belangrijke knopen worden in de schoolraad doorgehakt.

We vinden het dan ook essentieel dat alle betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten en ouders) een gelijke stem hebben in deze vergadering. Alleen op die manier kunnen we het schoolleven op een evenwichtige manier blijven organiseren.

Arrow-up