Participatie
Beleid voeren doe je, als directie, niet in je eentje! Leerlingen, leerkrachten, ouders, iedereen kan zijn steentje bijdragen via de overlegorganen van de school.
Leerlingenraad

In de leerlingenraad vergaderen onze leerlingen van de 2de en 3de graad rond concrete voorstellen om het leren en leven op school beter te organiseren of ze stellen er alternatieven voor om het schoolleven aangenamer te maken. Examenroosters worden besproken en initiatieven rond de 100-dagen worden uitgewerkt. Een vertrouwensleerkracht begeleidt de leerlingenraad en is tussenpersoon met directie en lerarenkorps.

Suit Up Day

Naar aanleiding van de internationale Suit Up Day nodigt de leerlingenraad alle leerlingen en leerkrachten uit om mooi gekleed naar school te komen. Strak in het pak, waarom niet!

Filmavond

Elk semester organiseert de leerlingenraad een filmavond voor de leerlingen van de eerste, tweede en/of derde graad. Na schooltijd gezellig samen een film kijken? Dat kan!

Skimsrock

Na jarenlange traditie kwam er in 2012 een einde aan het SMIKS-festival Skimsrock. Nu staat de leerlingenraad klaar om er weer een spetterende editie van te maken.

Ouderraad

De ouderraad vergadert op regelmatige basis, samen met de directie. In de vergaderingen bespreken zij de beslissingen die op school worden genomen en werken zij initiatieven uit ten voordele van onze school. Ze organiseren bijvoorbeeld een mosselweekend en een wafelverkoop, maar ook een thema-avond rond een pedagogisch onderwerp. Wij zijn in Smiks blij met een ouderraad die actief participeert in het schoolleven!

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit directie en personeel van onze school. Zij bespreken op regelmatige basis thema’s als didactiek, de goede organisatie van de school, het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen en ouders …

Schoolraad

In de schoolraad bespreken we de beleidskeuzes die de school belangrijk vindt. Of het nu gaat om examens of leerlingenbegeleiding of om meerdaagse reizen of schoolfeesten, alle belangrijke knopen worden in de schoolraad doorgehakt. We vinden het dan ook essentieel dat alle betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten en ouders) een gelijke stem hebben in deze vergadering. Alleen op die manier kunnen we het schoolleven op een evenwichtige manier blijven organiseren.

Arrow-up