Schoolmateriaal
Nieuw in Smiks?

Heb je in onze school ingeschreven als nieuwe leerling? Dan ontvang je een onthaalbrochure met alle praktische informatie voor jouw eerste schooldagen in Smiks. Alle informatie omtrent het schoolmateriaal kan je ook in deze brochure vinden.

Aan leerlingen van het eerste jaar vragen we om, naast de lijst van schoolboeken, nog ander schoolmateriaal (bv. voor het vak Beeld) te voorzien.

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen Lichamelijke opvoeding draag je voorgeschreven kledij, die je uitsluitend gebruikt voor deze lessen:

Toetsen en taken

Een taak of toets kan voorgedrukt zijn, digitaal of op een apart papier worden afgelegd. Huistaken en controletoetsen op papier maak je op voorgedrukte bladen met het logo van de school. Je kan dit papier samen met je boeken bestellen. In de loop van het schooljaar kun je hiervoor terecht op het secretariaat. Een sjabloon wordt ook digitaal ter beschikking gesteld via Smartschool.

Schoolboeken via Lichtvis

Lichtvis verzorgt de samenstelling van je schoolboeken en leermiddelen voor onze school. Eind juni ontvang je de code van onze school. Met deze code kan je je aanmelden op de website van Lichtvis, de schoolboeken selecteren en eventueel extra schoolmateriaal aankruisen. Eind augustus kan je jouw pakket ophalen op school.

Smiks-laptop

Vanaf dit schooljaar gebruiken de leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar een laptop van onze school. Bij de start van het schooljaar wordt er een overeenkomst opgesteld tussen de school, de ouders/voogd en de leerling.

Je neemt je laptop elke dag opgeladen mee naar school om de lessen te volgen. Ga je op daguitstap? Dan heb je je laptop niet nodig en laat je hem thuis (tenzij anders gecommuniceerd).

Arrow-up