Domeinoverschrijdende studierichtingen
Domeinoverschrijdende doorstroom

Alle doorstroomrichtingen bereiden je voor op hogere studies. Daarom moet je in elk vak een basispakket theorie verwerken, meer dan in de dubbele finaliteit.

Domeingebonden doorstroomrichtingen bieden je meestal een extra vak aan, dat veel andere richtingen niet hebben. Zo besteed je in Bedrijfswetenschappen heel wat uren aan economie. Je krijgt er ook wat meer wiskunde dan het basispakket, maar daar blijft het dan bij.

In domeinoverschrijdende richtingen verwerk je echter nóg extra leerstof voor wiskunde, en ook nog eens voor talen én voor geschiedenis. Zo biedt de richting Economische wetenschappen dezelfde economie als Bedrijfswetenschappen, maar legt ze voor wiskunde, talen en geschiedenis de lat nog hoger. Daardoor kan je na Economische wetenschappen gemakkelijker ook niet-economische richtingen volgen.

Op gelijkaardige wijze overstijgt de richting Natuurwetenschappen het domein STEM (wetenschappen en wiskunde) tot STEM+, want je krijgt daar dus ook meer talen en geschiedenis.

Ook de richting Latijn is zo een STEM+: doordat je er naast Latijn ook heel wat extra wiskunde en wetenschappen studeert, behoort deze richting immers tegelijkertijd tot het domein Taal en Cultuur als tot het domein STEM.

Domeinoverschrijdende richtingen bieden je dus gegarandeerd een brede, algemene vorming, waarmee je later nog alle kanten uit kunt.

Profiel
Studierichtingen in de tweede graad
Economische wetenschappen
34
Artistieke vorming-2
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Mens en samenleving1-
SkillsLab 11
Lichamelijke opvoeding22
Engels32
Frans44
Latijn--
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Project STEM--
Wiskunde55
Latijn
34
Artistieke vorming-2
Economie--
Geschiedenis22
Godsdienst22
Mens en samenleving1-
SkillsLab 21
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Latijn55
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Project STEM--
Wiskunde55
Natuur- wetenschappen
34
Artistieke vorming-2
Economie--
Geschiedenis22
Godsdienst22
Mens en samenleving1-
SkillsLab 21
Lichamelijke opvoeding22
Engels32
Frans44
Latijn--
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Project STEM-1
Wiskunde55
Arrow-up