Domeinoverschrijdende

studierichtingen

Een domeinoverschrijdende
doorstroomrichting?

Alle doorstroomrichtingen bereiden je voor op hogere studies. Daarom moet je in elk vak een basispakket theorie verwerken, meer dan in de dubbele finaliteit.

Een richting in de domeinoverschrijdende (DO) doorstroomfinaliteit bereidt leerlingen voor op een brede waaier aan academische en professionele bachelor-opleidingen. De basisleerstof van verschillende algemene vakken zoals Frans, Engels, Nederlands en geschiedenis wordt verdiept. Het verwerkingstempo ligt hoog.

Studierichtingen in de domeingebonden (DG) doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor op specifieke richtingen aan de universiteit of hogeschool die voornamelijk aansluiten bij de studierichting die gevolgd werd in het secundair. De meeste vakken worden niet verdiept waardoor het verwerkingstempo lager ligt.

Je kiest voor:

Je kan:

Je studierichting bestaat uit:

Algemene vorming
100%
Technische vorming
0%
Praktische vorming
0%
Studierichtingen in de tweede graad

Domeingebonden doorstroomrichtingen bieden je meestal een extra vak aan, dat veel andere richtingen niet hebben. Zo besteed je in Bedrijfswetenschappen heel wat uren aan economie. Je krijgt er ook wat meer wiskunde dan het basispakket, maar daar blijft het dan bij.

In domeinoverschrijdende richtingen verwerk je echter nóg extra leerstof voor wiskunde, en ook nog eens voor talen én voor geschiedenis. Zo biedt de richting Economische wetenschappen dezelfde economie als Bedrijfswetenschappen, maar legt ze voor wiskunde, talen en geschiedenis de lat nog hoger. Daardoor kan je na Economische wetenschappen gemakkelijker ook niet-economische richtingen volgen.

Op gelijkaardige wijze overstijgt de richting Natuurwetenschappen het domein STEM (wetenschappen en wiskunde) tot STEM+, want je krijgt daar dus ook meer talen en geschiedenis.

Ook de richting Latijn is zo een STEM+: doordat je er naast Latijn ook heel wat extra wiskunde en wetenschappen studeert, behoort deze richting immers tegelijkertijd tot het domein Taal en Cultuur als tot het domein STEM.

Domeinoverschrijdende richtingen bieden je dus gegarandeerd een brede, algemene vorming, waarmee je later nog alle kanten uit kunt.

Economische wetenschappen
34
Artistieke vorming-1
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab22
Lichamelijke opvoeding22
Engels32
Frans44
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Wiskunde55
Latijn
34
Artistieke vorming-1
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab22
Lichamelijke opvoeding22
Engels32
Frans33
Latijn55
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Wiskunde55
Natuur- wetenschappen
34
Artistieke vorming-1
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab22
Lichamelijke opvoeding22
Engels32
Frans44
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Informaticawetenschappen1-
Project STEM-1
Wiskunde55
Economie-moderne talen
56
Communicatiewetenschappen11
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits22
Engels33
Frans44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde34
Economie-wiskunde
56
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Optie 1: Engels-1
Frans33
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Informaticawetenschappen11
Natuurwetenschappen32
Optie 1: wetenschappen11
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Latijn-moderne talen
56
Communicatiewetenschappen11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits23
Engels33
Frans44
Latijn44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde33
Latijn-wiskunde
56
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Latijn44
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Informaticawetenschappen-1
Optie 1: informaticawetenschappen1-
Optie 1: wetenschappen-1
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Economie-moderne talen
56
Communicatiewetenschap.11
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits22
Engels33
Frans44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde34
Latijn-
moderne talen
56
Communicatiewetenschap.11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits23
Engels33
Frans44
Latijn44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde33
Moderne
talen
56
Communicatiewetenschap.11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits23
Engels44
Frans55
Nederlands44
Spaans22
Taaltechnologie en taalred.11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde33
Economie-wiskunde
56
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Optie 1: Engels-1
Frans33
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Informaticawetenschappen11
Natuurwetenschappen32
Optie 1: wetenschappen11
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Latijn-
wiskunde
56
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Latijn44
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Informaticawetenschappen-1
Optie 1: informaticawetensch.1-
Optie 1: wetenschappen-1
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Wetenschappen-wiskunde
56
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica33
Informaticawetenschappen1-
Optie 1: informaticawetensch.-1
Optie 1: wetenschappen11
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Arrow-up