Economie-moderne talen
Ben jij geïnteresseerd in taalsystematiek literatuur bedrijfswetenschappen recht ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab-1
Toegepaste economie11
Lichamelijke opvoeding22
Engels33
Frans44
Duits22
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde44
Arrow-up