Economie-moderne talen
Ben jij geïnteresseerd in taalsystematiek economische concepten ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Jouw profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Communicatiewetenschappen11
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits22
Engels33
Frans44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde34
Arrow-up