Regels & afspraken

Samenleven kan enkel als er goede afspraken zijn. Het is dus belangrijk om enkele regels en richtlijnen te kennen om ze ook te kunnen opvolgen.

Eén van onze kernwoorden daarbij is respect: respect voor jezelf, respect voor anderen en respect voor de ruime omgeving. In ons schoolreglement verwoorden we duidelijk welke concrete afspraken we daarop baseren.

Wij vertrouwen erop dat ouders en leerlingen die zich inschrijven in onze school deze regels en afspraken opvolgen.

Arrow-up