Onderwijs van de 21ste eeuw

In het onderwijs van de 21ste eeuw, mag het aanleren van digitale vaardigheden en competenties niet ontbreken. Onze school beschikt nu al over heel wat uitgeruste ICT-lokalen maar om ons onderwijs nog meer af te stemmen op de ICT-noden, schakelen we in het schooljaar 2022-2023 over op een laptop voor elke leerling.

Een laptop thuis en in de klas

Wanneer leerlingen zowel thuis als in de klas kunnen beschikken over een eigen laptop, biedt dit ontegensprekelijk heel wat voordelen:

Zo is er in de eerste plaats de meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: een laptop helpt natuurlijk om leerlingen meer mediawijs te maken en om een laptop te gebruiken moet je echt logisch leren redeneren. Kortom: 21ste-eeuwse-vaardigheden verwerf je vandaag met een laptop als middel of als ondersteuning.

Een laptop is daarbij ook een meerwaarde voor het didactisch leerproces in de klas: je kan een laptop gebruiken om nieuwe werkvormen binnen te brengen in het lesgebeuren, hij kan dienen om leerlingen beter te evalueren en je kan de laptop ook inzetten om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te ondersteunen in de les.

Tenslotte biedt een laptop ook een meerwaarde voor de werkzaamheden van de leerling thuis: leerlingen kunnen op afstand met elkaar samenwerken of ze kunnen via de laptop heel wat taken en oefeningen opnemen om op eigen tempo hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Waarom voor elke leerling een laptop?

Hybride leren

Het invoeren van de laptops betekent niet dat we van elke les een fulltime ICT-les zullen maken. We gaan dus niet voor 100 % digitaal lesgeven. Wel willen we de laptop op een kwaliteitsvolle en gerichte manier implementeren.

Daarom zullen we evolueren naar een nieuwe vorm van onderwijs: de voordelen van het gekende, klassikale onderwijs (aanleren van nieuwe concepten, socio-emotionele vorming, het gewone lesgeven zeg maar …) combineren we daarbij met de voordelen van digitaal leren (zoals differentiëren en zelfsturing). Dat noemen we hybride leren. De techniek werkt zo ondersteunend bij het lesgebeuren.

Arrow-up