Laptops voor leerlingen

Alle leerlingen zullen in de les aan de slag gaan met een laptop die zorgvuldig uitgekozen werd door ons ICT-team. Ze selecteerden een voldoende krachtig en extra stevig toestel.

Hardware laptop 1ste jaars

Concrete informatie volgt.

Hardware laptop 2de - 7de jaars

Software

Gedurende het schooljaar installeert het ICT-team automatisch updates en nieuwe programma’s op alle laptops van de school. De leerling hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Gebruiksovereenkomst

Bij de start van het schooljaar wordt er een overeenkomst opgesteld tussen de school, de ouders/voogd en de leerling. Het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst is verplicht. De school blijft eigenaar van de laptop, de lader en de beschermhoes. Als een leerling (vroegtijdig) uitschrijft, wordt het geleende materiaal ingeleverd.

De laptops werden door de school aangekocht via Signpost. Signpost biedt ons een uitstekende service en garantie aan. Bij technische defecten die buiten de garantie vallen (bv. het scherm is gebroken) zullen de kosten voor de herstelling doorgerekend worden aan de leerling.

Uiteraard mogen herstellingen nooit zelf gebeuren. Ook het aanbrengen van permanente markeringen of stickers op de laptop of hoes zijn niet toegelaten. We verwachten van alle leerlingen dat ze op een respectvolle manier omgaan met het schoolmateriaal.

Leerlingen die op 1 september starten en nog niet over een toestel beschikken, zullen dit in de laatste week van augustus ontvangen (met uitzondering van de leerlingen van het eerste jaar). Leerlingen die later instromen, ontvangen tijdens hun eerste lesweek in Smiks hun laptop.

Een laptop voor elke leerling
Leerkrachten en leerlingen gaan samen aan de slag met eenzelfde toestel. Op deze manier vermijden we individuele verschillen en zorgen we ervoor dat we elkaars toestel kennen en elkaar kunnen helpen.

Waarom voor elke leerling dezelfde laptop?

Een eigen laptop naar school?

We raden het ten stelligste af om je eigen laptop mee te nemen naar school omdat:

Kostprijs

Leerlingen van het 1ste jaar

Voor de start van het schooljaar koopt de leerling een laptop aan via het BYOD-platform van de school. Meer informatie volgt.

Wat mag je verwachten?

Leerlingen van het 2de t.e.m. 7de jaar

De kostprijs van de laptop wordt gedragen door de school, mede dankzij de subsidies van de Vlaamse Overheid (Digisprong). De laptop blijft eigendom van de school en wordt aan de leerling uitgeleend zo lang die ingeschreven blijft op school. Om het toestel te mogen gebruiken, betaalt de leerling jaarlijks een beperkte gebruiksvergoeding.
Leerlingen die starten in de periode september-december, betalen 50 euro. Leerlingen die starten in de periode januari-juni betalen 30 euro voor dat schooljaar.

Wat mag je verwachten?

Infrastructuur

De afgelopen schooljaren deed onze school heel wat investeringen: beide campussen werden voorzien van tientallen accesspoints, de overstap werd gemaakt naar Fibernet, de firewall werd vernieuwd en het wifinetwerk werd versterkt.

Arrow-up