Laptops voor leerlingen

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen de leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar een laptop van school gebruiken. Een team leerkrachten en IT’ers selecteerde een voldoende krachtig en extra stevig toestel.

Hardware

Software

Gedurende het schooljaar installeert het ICT-team automatisch updates en nieuwe programma’s op alle laptops van de school. De leerling hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Gebruiksovereenkomst

Bij de start van het schooljaar wordt er een overeenkomst opgesteld tussen de school en de ouders/voogd. Het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst is verplicht en maakt deel uit van het schoolreglement. De school blijft eigenaar van de laptop, de lader en de beschermhoes. Als een leerling (vroegtijdig) uitschrijft, wordt het geleende materiaal ingeleverd.

De laptops werden aangekocht via Signpost. Zij bieden ons een uitstekende service en garantie aan. Bij technische defecten die buiten de garantie vallen (bv. het scherm is gebroken) zullen de kosten voor de herstelling doorgerekend worden. 

Uiteraard mogen herstellingen nooit zelf gebeuren. Ook het aanbrengen van permanente markeringen of stickers op de laptop of hoes zijn niet toegelaten. We verwachten van alle leerlingen dat ze op een respectvolle manier omgaan met het schoolmateriaal.
 
Leerlingen die op 1 september starten en nog niet over een toestel beschikken, zullen dit in de laatste week van augustus ontvangen. Leerlingen die later instromen,ontvangen tijdens hun eerste lesweek in Smiks hun laptop.
Een laptop voor elke leerling

Leerkrachten en leerlingen gaan samen aan de slag met eenzelfde toestel. Op deze manier vermijden we individuele verschillen en zorgen we ervoor dat we elkaars toestel kennen en elkaar kunnen helpen.

Waarom voor elke leerling dezelfde laptop?

Een eigen laptop naar school?

We raden het ten stelligste af om je eigen laptop mee te nemen naar school omdat:

Kostprijs

De kostprijs van de laptop wordt gedragen door de school, mede dankzij de subsidies van de Vlaamse Overheid (Digisprong). De laptop blijft eigendom van de school en wordt aan de leerling uitgeleend zo lang die ingeschreven blijft op school. Om het toestel te mogen gebruiken, betaalt de leerling jaarlijks een beperkte gebruiksvergoeding.

Wat mag je verwachten?

Tijdlijn

Smiks is zo goed als klaar met de nodige infrastructuurwerken: sterke wifi.

We gaan van start met ons laptopproject op 1 september 2022. Dan ontvangen alle leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar de voorgestelde laptop.

schooljaren … – 2022
voorbereidings- en onderzoeksfase

schooljaar 2022-2023
laptops voor het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar

vanaf schooljaar 2023-2024
laptops voor het 1ste jaar

De leerlingen van de hogere jaren zullen blijven gebruik maken van de vele ICT-lokalen die we op school hebben.

Arrow-up