Domein 'Maatschappij en welzijn'
Over het domein

Omdat ons welzijn zo belangrijk is, bestaan er talloze beroepen die zich daarmee bezighouden. Als jij later arts, kinesist, apotheker,… wilt worden, kies dan nu voor een doorstroomrichting Latijn of Natuurwetenschappen. Wil je later op een ándere manier het welzijn van anderen bevorderen, dan kan je daar nu al naartoe werken in ons domein ‘Maatschappij & Welzijn’.

In de dubbele finaliteit ‘Maatschappij & Welzijn’ probeer je het welzijn van mensen te verbeteren door na te denken over hun sociale omgeving en leefgewoontes. Je leert mensen goed te observeren om te bepalen welke ondersteuning zij nodig hebben. Daarom leer je ook veel over onze lichamelijke, mentale en socio-emotionele ontwikkeling, en hoe je die ontwikkeling kunt stimuleren. Je moet in deze richting dus toch wel wat theorie kunnen verwerken. Die theorie moet je ook toepassen in taken met betrekking tot begeleiding, zorgverlening en indirecte zorg (voeding, woon- en leefomgeving). Deze studie focust vooral op de bevordering van de gezondheid en het ondersteunen van ontwikkeling. Van hieruit kan je later ook hoger onderwijs volgen in sociale richtingen.

In de A-finaliteit ‘Zorg & Welzijn’ leer je voornamelijk hoe je zorgbehoevenden praktisch helpt in het dagelijkse leven: bij maaltijden, persoonlijke hygiëne, ontwikkeling en vrijetijdsbesteding, de zorg voor het interieur en voor het linnen of wasgoed. Je moet hen eerst goed observeren om te ontdekken wat er moet gebeuren. Daarvan breng je verslag uit en vervolgens moet je zelf echt wel de handen uit de mouwen steken. In de tweede graad doe je dat nog op school, in nagebootste gezinssituaties, in team en onder leiding van je leerkracht. Met het oog op je studiekeuze voor de derde graad, maak je wel al eens kennis met een kinderopvang of kleuterklas, en een woonzorgcentrum.

Alle lessen gaan door op de zorgcampus in Schriek, waar de nodige infrastructuur beschikbaar is.

Profiel
Video
Studierichtingen in de vernieuwde 2de graad
Maatschappij en welzijn (D/A)
3de4de
Artistieke vorming-1
Geschiedenis11
Godsdienst22
Mens en samenleving1-
SkillsLab (incl. digitale vorming)21
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans22
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde33
Fysiologie en anatomie11
Gezondheidszorg22
Indirecte zorg32
Ontwikkeling en pedagogisch handelen45
Oriënterende activiteiten-2
Zorg en welzijn (A)
3de4de
Godsdienst22
Maatschappelijke vorming33
SkillsLab (incl. digitale vorming)11
Lichamelijke opvoeding22
Frans22
Nederlands33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde11
(Ped)agogisch handelen55
Gezondheidszorg55
Indirecte zorg77
Arrow-up