Zorg en welzijn
Ben jij geïnteresseerd in verzorging mensen helpen ?
Over de studierichting

De studierichting Zorg en welzijn is een praktische studierichting gericht op de arbeidsmarkt. Deze richting richt zich voornamelijk op de mens in de thuiscontext, met nadruk op intermenselijke relaties en ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt op het bevorderen van de gezondheid van individuen in een diverse samenleving en het leren zorgen voor zichzelf. Leerlingen krijgen basisinzicht in anatomie en fysiologie en maken kennis met zowel directe als indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Meer dan de helft van je lestijden oefen je hoe je kinderen of volwassenen kunt helpen in hun dagelijkse leven. Dat vak ‘Zorg en Welzijn’ bestaat uit drie grote onderdelen: gezondheid, indirecte zorg en (pe)agogisch handelen. Je leert dus te achterhalen welke noden mensen hebben, , hoe je met hen kunt communiceren, hoe je hen helpt om gezonder te eten of te leven. Je staat hen bij met allerlei huishoudelijke taken en begeleidt hen in vrijetijdsactiviteiten.

De leerlingen van het derde jaar volgen les in:

De leerlingen van het vierde jaar volgen les in:

Profiel
Naar de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

3de4de
Gezondheidszorg55
Godsdienst22
Indirecte zorg77
Maatschappelijke vorming33
(Ped)agogisch handelen55
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Frans22
Nederlands33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde11
Arrow-up