fbpx
smiks

Schoolteam

Directie

De dagelijkse leiding van de school berust bij het directieteam. De directie vertegenwoordigt het schoolbestuur in alle schoolzaken.

Bart Van de Vliet

Directeur

Suzanne Scheepers

Adjunct-directeur

Coördinatoren

Samen met de directie zorgen de coördinatoren voor de goede werking van het dagelijkse schoolleven. De graadcoördinatoren stellen onder andere het proefwerkenrooster op en organiseren mee klasoverstijgende activiteiten, bijvoorbeeld projecten.

Nicole Janssens

1ste graad aso/tso

Erik Thielemans

2de graad aso/tso

Daisy Blervacq

3de graad aso/tso

Xenia Boel

1ste t.e.m. 3de graad bso

Zorgteam

De zorgcoach is de vertrouwenspersoon van de school. Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een zorgcoach aanwezig. Het zorgteam ondersteunt ook de klasleerkracht bij zorgvragen op klasniveau of op leerlingenniveau door onder andere observaties, suggesties over de manier van aanpak in de klas, straffen en belonen, klasinrichting …

Martine Salaets

1ste graad aso/tso

Wilke Scheers

2de graad aso/tso

Daisy Blervacq

3de graad aso/tso

Xenia Boel

1ste t.e.m. 3de graad bso

Schoolteam

Ons enthousiast en gemotiveerd team van leerkrachten en medewerkers.

Ondersteunend personeel

De opvoeders en administratieve medewerkers staan de directie bij in het administratief en pedagogisch beheer van de school. Zij voeren diverse taken uit van de schooladministratie en doen toezicht bij de leerlingen.

Boekenfonds: Iddink
Leerlingenadministratie: Patricia De Preter en Caroline Verhaegen
Personeelsadministratie: Kristel Vandenschrieck
Secretariaat: Lydia Cnops, Chris Nijs en Liesbeth Van Hoof

Beleidsmedewerkers

Dienst boekhouding: Shauna Momerency
Dienst communicatie en PR: Pieter-Jan Kwanten, Vicky Sanders en Jeff Van Loo
ICT-coördinatie: Johan Jacobs en Rita Lambrechts
Kwaliteitscoördinatie: Pieter-Jan Kwanten
Preventieadviseur: Michiel Vanderschaeghe