Schoolteam

Directie

De dagelijkse leiding van de school berust bij het directieteam. De directie vertegenwoordigt het schoolbestuur in alle schoolzaken.

Directie
Bart Van de Vliet
Directeur
Directie
Suzanne Scheepers
Adjunct-directeur

Coördinatoren

Samen met de directie zorgen de coördinatoren voor de goede werking van het dagelijkse schoolleven. De graadcoördinatoren stellen onder andere het examenrooster op en organiseren mee klasoverstijgende activiteiten, bijvoorbeeld projecten.

Graadcoördinator
Xenia Boel
bso
Graadcoördinator
Daisy Blervacq
3de graad
Graadcoördinator
Erik Thielemans
2de graad
Graadcoördinator
Nicole Janssens
1ste graad

Zorgteam

De zorgcoach is de vertrouwenspersoon van de school. Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een zorgcoach aanwezig. Het zorgteam ondersteunt ook de klasleerkracht bij zorgvragen op klasniveau of op leerlingenniveau door onder andere observaties, suggesties over de manier van aanpak in de klas, straffen en belonen, klasinrichting …

Zorgcoach
Xenia Boel
bso
Zorgcoach
Daisy Blervacq
3de graad
Zorgcoach
Wilke Scheers
2de graad
Zorgcoach
Martine Salaets
1ste graad

Schoolteam

Ons enthousiast en gemotiveerd team van leerkrachten en medewerkers.

Arrow-up