Zorg voor leerlingen

In onze school hechten we veel belang aan het ‘samen leren’ en ‘samen leven’, dit wil zeggen: optimale ontwikkelingskansen creëren voor al onze leerlingen. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, staan we met het volledige team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar om onze leerlingen daarin te begeleiden.

Leren en studeren

We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. In de klas ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden en start ook het leren leren.

We willen onze leerlingen ondersteunen en stimuleren in hun leer- en studeervaardigheden, met als doel het leren te optimaliseren en de leerlingen klaar te stomen om hun eigen leerproces steeds meer in handen te nemen.

Hoe doen wij dat op Smiks?

Skillslab
In het eerste jaar

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. We besteden veel aandacht aan het leren studeren, leren plannen en reflecteren over het eigen leerproces, maar we verkennen ook de digitale wereld. We ontdekken ons online schoolplatform Smartschool, andere online leerplatformen, denken computationeel …

Smiks+
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.50 - 17 uur

“Geen goesting”, het gevoel van een steeds groter wordende groep jongeren wanneer het over huiswerk en studeren gaat. Als het al lukt om 7 lesuren aandachtig te zijn en mee te werken in de klas, blijkt het voor velen heel moeilijk om ‘s avonds nog de nodige tijd en energie in schoolwerk te steken.

Een probleem, gevoed door de tijdsgeest, waar wij als school samen willen tegen opboksen. Motivatieproblemen leiden soms tot probleemgedrag en toch willen we met alle leerlingen verder. Op Smiks proberen wij om samen te zoeken hoe we de jongere kunnen stimuleren.

Zo groeide de idee om met Smiks+ (plus) 3 keer per week, na de gewone lessen, tot 17 uur de deuren open te houden voor alle leerlingen. Dit om samen met anderen huiswerk te maken en te studeren onder begeleiding. Smartschool bekijken, planning maken, schoolresultaten bekijken, toetsen verbeteren, extra oefeningen maken, studeertips toepassen …

Onderwijsloopbaan

Ons team van leerkrachten en zorgcoaches besteedt ruime aandacht aan het begeleiden van studiekeuzes bij cruciale overgangen in de onderwijsloopbaan. Hiervoor kijken we naar hun talenten en interesses, naar hun kennen en kunnen.

Psychisch en sociaal functioneren

Onze leerkrachten zetten zich actief in voor een veilige, positieve klassfeer. We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich thuis voelen en dat ze zich goed voelen in hun vel. Ook het zorgteam en het ondersteunend personeel zetten zich in om het welbevinden van onze leerlingen te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Zo willen wij onze leerlingen helpen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen.

Zorgteam

Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een zorgcoach aanwezig die elke leerling met raad en daad helpt. 

Liene Vandenhende
Zorgcoach
Joke Mertens
Zorgcoach
Xenia Boel
Zorgcoach
Daisy Blervacq
Zorgcoach
Martine Salaets
Zorgcoach
Preventieve gezondheidszorg

Voor het begeleidingsdomein ‘preventieve gezondheidszorg’ is er een samenwerking met CLB Oost-Brabant. Zij organiseren via de school systematische onderzoeken, bieden vaccinaties aan en nemen waar nodig maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Daarnaast zetten wij als school preventief in op het sensibiliseren van onze leerlingen omtrent gezondheid.

CLB Oost-Brabant

Adres

Molenstraat 42
3140 Keerbergen

Contactgegevens

info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be
015 50 93 20

Arrow-up