Zorg voor leerlingen

In onze school hechten we veel belang aan het ‘samen leren’ en ‘samen leven’, dit wil zeggen: optimale ontwikkelingskansen creëren voor al onze leerlingen. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, staan we met het volledige team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar om onze leerlingen daarin te begeleiden.

Leren en studeren

We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. In de klas ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden en start ook het leren leren.

We willen onze leerlingen ondersteunen en stimuleren in hun leer- en studeervaardigheden, met als doel het leren te optimaliseren en de leerlingen klaar te stomen om hun eigen leerproces steeds meer in handen te nemen.

Hoe doen wij dat in Smiks?

Skillslab

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. We besteden veel aandacht aan het leren studeren, leren plannen en reflecteren over het eigen leerproces, maar we verkennen ook de digitale wereld. We ontdekken ons online schoolplatform Smartschool, andere online leerplatformen, denken computationeel …

Skillslab wordt ingericht in het eerste, derde, vierde, vijfde en zesde jaar. De focus van het vak ligt in elk jaar anders. In het eerste jaar wordt er gewerkt rond leren leren en algemene vorming. In het derde jaar ligt de focus op het ontwikkelen van digitale vaardigheden die ze in het vierde jaar, tijdens een jaarproject, inzetten. In het vijfde en zesde jaar ligt dan weer op economische en artistieke vorming alsook op burgerschap.

Skillslab in het eerste jaar

Smiks+
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.50 - 17 uur

“Geen goesting”, het gevoel van een steeds groter wordende groep jongeren wanneer het over huiswerk en studeren gaat. Als het al lukt om 7 lesuren aandachtig te zijn en mee te werken in de klas, blijkt het voor velen heel moeilijk om ‘s avonds nog de nodige tijd en energie in schoolwerk te steken.

Een probleem, gevoed door de tijdsgeest, waar wij als school samen willen tegen opboksen. Motivatieproblemen leiden soms tot probleemgedrag en toch willen we met alle leerlingen verder. Op Smiks proberen wij om samen te zoeken hoe we de jongere kunnen stimuleren.

Zo groeide de idee om met Smiks+ (plus) 3 keer per week, na de gewone lessen, tot 17 uur de deuren open te houden voor alle leerlingen. Dit om samen met anderen huiswerk te maken en te studeren onder begeleiding. Smartschool bekijken, planning maken, schoolresultaten bekijken, toetsen verbeteren, extra oefeningen maken, studeertips toepassen …

Psychisch en sociaal functioneren

Onze leerkrachten zetten zich actief in voor een veilige, positieve klassfeer. We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich thuis voelen en dat ze zich goed voelen in hun vel. Ook het zorgteam en het ondersteunend personeel zetten zich in om het welbevinden van onze leerlingen te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Zo willen wij onze leerlingen helpen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen.

Hoe doen wij dat in Smiks?
Jouw schoolloopbaan

Ons team van leerkrachten en zorgcoaches besteedt ruime aandacht aan het begeleiden van studiekeuzes bij cruciale overgangen in de onderwijsloopbaan. Hiervoor kijken we naar hun talenten en interesses, naar hun kennen en kunnen.

Op het einde van de graad (maar ook aan het einde van het eerste jaar) staat elke leerling voor een bepalende studiekeuze. Samen met de klasleerkracht en de zorgcoach kijken de leerlingen in de spiegel, ontdekken ze de verschillende (studie)mogelijkheden en kiezen ze voor de meest passende studierichting. 

Aan het einde van het schooljaar geeft de klassenraad een advies aan de leerling en haar/zijn ouders. 

Hoe doen wij dat in Smiks?

Leerlingen die graag en gemakkelijk leren

Ons leerkrachtenteam stimuleert de ontwikkeling en het leren van alle leerlingen. Door gedifferentieerd te werken, worden leerlingen die gemakkelijk en graag studeren, extra uitgedaagd.

Soms is differentiëren echter niet genoeg. In een gesprek met de leerling en de ouder(s), bekijkt de zorgcoach samen met het leerkrachtenteam met welke maatregelen we de leerling het best vooruit helpen. Deze maatregelen (compacten, verrijken, versnellen of een flexibel traject) zijn steeds op maat van de leerling.

Zorgteam

De zorgcoach is de vertrouwenspersoon van de school. Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een zorgcoach aanwezig.

Het zorgteam ondersteunt ook de klasleerkracht bij zorgvragen op klasniveau of op leerlingenniveau door onder andere observaties, suggesties over de manier van aanpak in de klas, straffen en belonen, klasinrichting …

An Van Bremt
Zorgcoach
Liene Vandenhende
Zorgcoach
Xenia Boel
Zorgcoach
Martine Salaets
Zorgcoach
Preventieve gezondheidszorg

Voor het begeleidingsdomein ‘preventieve gezondheidszorg’ is er een samenwerking met CLB Oost-Brabant. Zij organiseren via de school systematische onderzoeken, bieden vaccinaties aan en nemen waar nodig maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Daarnaast zetten wij als school preventief in op het sensibiliseren van onze leerlingen omtrent gezondheid.

Vrij CLB Oost-Brabant

Adres

Molenstraat 42
3140 Keerbergen

Contactgegevens

info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be
015 50 93 20

Het CLB is open van maandag tot vrijdag van 8.30u. tot 12.30u. en van 13u. tot 16u. Aansluitend is het CLB telefonisch bereikbaar tussen 8u. en 8.30u. en op maandag, dinsdag en donderdag van 16u. tot 18u. (niet tijdens schoolvakanties). 

Arrow-up