Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden. Jongeren die van een uitdaging houden, kunnen hun kennis en hun kunnen meten met die van leeftijdsgenoten uit heel Vlaanderen. Smiks doet mee aan de wiskunde-olympiade, fysica-olympiade, OlyFran, techniekolympiade … en elk jaar halen leerlingen van onze school daarbij mooie resultaten.

Taalolympiade
Vergiliuswedstrijd (Latijn)

Elk jaar nemen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar Latijn deel aan de Vergiliuswedstrijd (olympiade Latijn). Al meermaals behaalden onze leerlingen een eervolle vermelding en waren vaak zelfs laureaat.

Dit schooljaar beoordeelde de jury 74 inzendingen in twee fasen. Na een eerste ronde werden 19 van de ingezonden vertalingen weerhouden voor een tweede beoordeling. Zeven klasgroepen werden in de tweede ronde genomineerd als laureaat. Onze klas van het vijfde jaar stootte wel door naar de tweede ronde maar werd niet genomineerd. De klas van het zesde jaar stootte wel door en kreeg een eervolle vermelding. Een mooie prestatie!

Olyfran

Reeds 30 jaar wordt door de Universiteit Hasselt een taalwedstrijd Frans georganiseerd. In de beginjaren heette deze wedstrijd ‘La Tour Eiffel’ en werden de prijzen op deze symbolische plaats uitgereikt. We gingen toen nog met onze leerlingen naar Leuven. Ze mochten er plaats nemen in een universitaire aula om de vragen te beantwoorden. Aangezien het aantal deelnemers fors is toegenomen, worden de voorrondes nu gewoon op school gehouden.

Songtekstival

In deze wedstrijd zetten leerlingen van de derde graad een anderstalig liedje om in een zingbare Nederlandse tekst.

Zo vertaalde onze derde graad aso onder andere de liedjes ‘Bruxellles, je t’aime’ van Angèle, en ‘Wrecked’ van Imagine Dragons.

Caroline Beelaerts won de eerste prijs met haar vertaling van het Duitse liedje ‘Grenzen’ van Dota Kehr. In haar vertaling heet dat liedje ‘Wij zijn mensen’

Taaltrofee Nederlands

Taaltrofee Nederlands is een nieuwe pittige wedstrijd Nederlands. In 2023 namen maar liefst 8 400 vierdejaars hieraan deel, waarvan 57 uit Smiks.

Gemiddelde score Vlaanderen: 50.1%
Gemiddelde score SMIKS: 60%

Om naar de finale door te stoten, moest je 99.3% van het deelnemersveld achter jou weten te houden. Liefst drie leerlingen van SMIKS behoren tot dat ultraselecte kransje van 58 finalisten.

Mogen op 16 april naar de finale:

K.U. Leuven taalwedstrijd

Elk schooljaar organiseert de Faculteit Letteren Campus Brussel van de Katholieke universiteit van Leuven haar Taalwedstrijd voor alle laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het is een taalwedstrijd Frans, Engels, Duits en Nederlands voor alle laatstejaarsstudenten aso en tso van het Nederlandstalig onderwijs.

Eline Delva, Charlotte Desmarets, Robbe Truyts, Romy Hayette, Ronan Bosman, Jara Geens, Jana Glassee, Ruben Olemans, Ayla Van Belle, Senne Van Rompaey, Emma Van der Kooij, Dries Wouters, Thomas Verlinde en Mariadea Totta namen deel aan de taalwedstrijd Engels. Heel wat leerlingen behaalden mooie resultaten. Vijf leerlingen scoorden boven het gemiddelde. Met 33 op 40 behaalde Jana Glassee een bijzonder mooi resultaat, helaas net niet voldoende om tot de top 10 van Vlaanderen te behoren. Proficiat aan alle deelnemers.

Sinds de uitbraak van Covid-19 (2020) werd deze wedstrijd niet meer georganiseerd.

Wetenschapsolympiade

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad ASO, TSO en BSO.

Biologie Olympiade

De Vlaamse Biologie Olympiade of VBO is een wedstrijd waarin leerlingen, van de derde graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie beantwoorden.

In het schooljaar 2022-2023 namen verschillende leerlingen deel aan de eerste ronde.

Vlaams gemiddelde: 44.9 %
Smiks gemiddelde: 49,8 %

Enkel de 200 besten van heel Vlaanderen mogen door naar de tweede ronde:

Junior Wetenschapsolympiade

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen, van de tweede graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie, chemie, fysica en geografie beantwoorden.

In het schooljaar 2019-2020 nam onze school voor de eerste keer deel. Er namen 7 leerlingen uit 3 en 4 wetenschappen deel. Helaas stootte niemand door naar de twee ronde.

STEM-olympiade

De Vlaamse STEM Olympiade (VSO) is bestemd voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. De leerlingen lossen online 32 vragen op.

In het schooljaar 2021-2022 namen verschillende leerlingen deel.

Vlaams gemiddelde: 53 %
Smiks gemiddelde: 72 %

Chemie Olympiade

Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie.

In het schooljaar 2020-2021 namen 5 leerlingen deel aan de eerste ronde. Gemiddeld scoorden onze leerlingen 64 % waar het Vlaams gemiddelde 48,6 % bedroeg.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Fysica Olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

In het schooljaar 2020-2021 namen zes leerlingen deel aan de eerste ronde waar het Vlaams gemiddelde 43,1 % bedroeg en het gemiddelde van Smiks 49,3 %.

Deze leerling gaat naar de tweede ronde:

Geografie Olympiade

De Vlaamse Geografie Olympiade of VGO is een wedstrijd waarin leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zowel hun theoretische als praktische kennis over geografie testen en mooie prijzen in de wacht kunnen slepen.

In het schooljaar 2023-2024 namen drie leerlingen deel aan de eerste ronde.

Een leerling mocht door naar de tweede ronde maar kon daar geen finaleplaats verzilveren.

Wiskunde Olympiade

De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen.

Junior Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2023-2024 namen verschillende leerlingen deel aan de eerste ronde. De cesuur bedroeg 109 met een Vlaams gemiddelde van 70,75.

Twee leerlingen behaalden een bijzonder mooie score en mochten door naar de tweede ronde. Daar konden ze helaas geen finaleplaats verzilveren.

Vlaamse Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2023-2024 namen verschillende leerlingen deel aan de eerste ronde. De cesuur bedroeg 114 met een gemiddelde van 74,81.

Een van de deelnemende leerlingen behaalde de tweede ronde. Helaas scoorde ze daar net niet hoog genoeg om door te gaan naar de finale.

Arrow-up