Zin voor ondernemen

Economie gaat niet alleen over geld. Het geeft inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen. Inzichten die later thuis, op het werk of in het leven voordeel kunnen hebben. Onder het motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’ kunnen jongeren vanaf de eerste graad kiezen voor een economisch traject. Ze maken kennis met hun rol als consument, producent, wereldburger, ze leren een eigen mening te vormen over economische kwesties (armoede, welvaart, milieu).

Ondernemen in CoMeTa

In het kader van ‘ondernemen’, het eerste thema van CoMeTa, gaan de leerlingen op uitstap naar Mechelen. In groepjes beantwoorden ze er allerlei vraagjes in de winkelstraten. Zo kunnen ze aan den lijve ondervinden hoe ondernemen in zijn werk gaat om dit daarna om te zetten in de praktijk tijdens de werksessies op school.

Project Kid@bizz

In de basisoptie “Economie & Organisatie” van het 2de jaar zetten de leerlingen een ondernemersbril op en ondervinden aan de levende lijve hoe een onderneming werkt door zelf eentje te starten binnen een project van Vlajo vzw. Ze verkennen een aantal economische begrippen en denken na welke betekenis deze krijgen binnen hun eigen onderneming. De leerlingen staan ook stil bij de behoeften van de consument.

We vinden het immers belangrijk om de ondernemingszin van onze leerlingen te prikkelen binnen een echte context. Daarom doen we mee aan het programma Kid@bizz. Kid@bizz gebruikt hiervoor de 9 bouwstenen van het Business Model Canvas. Uiteraard houden we ook rekening met zaken als duurzaamheid, solidariteit, klimaat & milieu. We nemen hier de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad.

Ondernemers voor de klas

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies? Niets zo spannend om al deze vragen rechtstreeks aan enthousiaste ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen!

In samenwerking met Vlajo nodigen we elk jaar enkele ondernemers uit om een gastles te komen geven aan onze leerlingen van de derde graad met een component (bedrijfs)economie.

Studentenbedrijf

De leerlingen van 7Wibe starten een eigen bedrijfje op. Alle stappen om een onderneming op te starten en te runnen worden doorlopen, net als in de echte ondernemerswereld. We volgen hierbij de learning-by-doing-methode: leerlingen stellen stapsgewijs een ondernemingsplan op in functie van hun studierichting, toetsen de haalbaarheid van hun idee en rollen het vervolgens uit. Ze evalueren gaandeweg de stappen die ze hebben genomen en sturen bij waar nodig. Bij het afsluiten reflecteren ze over hun project en evalueren ze in welke mate ze gegroeid zijn in hun ondernemende competenties. Zo worden ze klaargestoomd voor een carrière als ondernemer of ondernemende werknemer.

Mini-onderneming

Leerlingen van de handelsrichtingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen, marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, je eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Arrow-up