Economie & organisatie
Ben jij geïnteresseerd in economie financiële thema's ?
Basisoptie

Je vindt je gading binnen deze basisoptie als je interesse hebt voor economische en financiële thema’s.

Je leert als consument nadenken over de realiteit en tegelijk ontwikkel je je ondernemingszin en ondernemerschap. ICT-toepassingen helpen je om economische data te verwerken.

Profiel
Na het tweede jaar

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren van de basisoptie ‘Economie & organisatie’.

Basisvorming 
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Differentiatie (Frans, Nederlands, wiskunde) 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie
Economie en organisatie 5
Arrow-up