Zorgen voor elkaar en het milieu

Binnen een maatschappij is het noodzakelijk om zorg te dragen voor elkaar. Vroeger een vanzelfsprekendheid, nu veel minder. Kinderen worden geboren met een goed, meelevend en vrijgevig hart. Door de welvaart waarin we leven staan veel jongeren steeds minder stil bij het feit dat niet iedereen datzelfde geluk en diezelfde mogelijkheden heeft. Het is onze taak als opvoeder om dit besef bij te brengen. De media speelt hierop in en organiseert heel wat acties. Wij willen samen met de jongeren ons steentje bijdragen.

Gezondheidsweek

In oktober wordt er een gezondheidsweek georganiseerd voor de leerlingen van de eerste graad. Ze starten de week met een gezond ontbijt waarna ze verschillende workshops volgen rond pesten, milieu, rugscholing, gezonde voeding, yoga …

Een hart voor goede doelen
Kom op tegen Kanker

De 1 000 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker is een begrip in Smiks. Elk jaar opnieuw vormen onze leerkrachten en leerlingen twee fietsteams die tijdens het Hemelvaartsweekend elk 1 000 km zullen afleggen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen in de strijd tegen kanker door mee te helpen bij de fondsenwerving voor het inschrijvingsgeld. Dat bedraagt 5 500 euro per team (6 000 euro voor het internationale team). De netto-opbrengst van de 1000 km gaat immers naar levensbelangrijk kankeronderzoek.

Rode Neuzen Dag

In CoMeTa werken de leerlingen gedurende enkele maanden rond het thema ‘ondernemen’. In dit kader starten zij een kleine onderneming op met als doel geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. De leerlingen bakken wafels, organiseren een carwash, gaan boodschappen doen, maken persoonlijke tote bags … De geweldige initiatieven zorgen samen voor een mooie opbrengst voor het goede doel. In het schooljaar 2018-2019 brachten de acties samen 1330,54 euro op.

De Warmste Week

De leerlingen van de tweede graad Verzorging-Voeding zetten zich elk schooljaar in voor de Warmste Week. De leerlingen gaan aan de slag in de keuken en verkopen pannenkoeken en ander lekkers voor het goede doel. 

Broederlijk Delen

Ook in Smiks willen we samen bouwen aan een droom van een wereld waarin iedereen gelijk is. Tijdens onze Broederlijk Delen dag willen we bewust verbinden en solidair zijn met kansarmen wereldwijd.

Daarom organiseert onze pastorale ploeg elk jaar een bijzondere dag waarbij we door aangename, leuke activiteiten toch wat centjes kunnen verzamelen. Zo leren we onze leerlingen bewust te worden van, solidair te zijn met en zorg te dragen voor hen die het minder hebben. Zo zijn we al met Smiks-air gevlogen, deden we een heuse knapzaktocht, hielden we een solidaire maaltijd …

Groene school

De laatste jaren zien we onze waarden over het klimaat, opwarming van de aarde, fijnstof en het milieu drastisch veranderen. Meer dan ooit hechten we belang aan een propere en duurzame omgeving. Met SMIKS werken we hier graag aan mee.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 startten we reeds met het aanplanten van inheemse bomen en struiken op de speelplaats. Ook het perk vooraan de school werd al deels aangepakt. We blijven hieraan verder werken. Zo komen er nog enkele boomaanplantingen op de speelplaats en vooraan de school. We investeren ook in extra struiken en perkjes.

Vanuit de leerkrachten en leerlingen zien we ook meer en meer initiatief. Zo waren er al enkele ‘klimaatacties’ op school en werken we dit jaar met onze leerlingen van 1 STEM rond fijnstof en de opwarming van onze atmosfeer.

Er werden reeds verschillende plastic vuilbakken vervangen door duurzame, kartonnen vuilbakken en ook de stiften die onze leerkrachten gebruiken zijn hervulbaar.

Ook willen we blijven inzetten op een anti-plastic-beleid. De school biedt drinkbussen aan die te koop zijn op het secretariaat. Zo hopen we de hoeveelheid PET-flessen te verminderen. Ook beloningen voor leerlingen die vaak een brooddoos gebruiken in plaats van zilverpapier of plastic folie zit bij in deze acties.

Arrow-up