Latijn-wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in gevorderde wiskunde taalsystematiek cultuurgeschiedenis ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden. 

Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab-1
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Latijn44
Nederlands44
Optie: Spaans11
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Fysica21
Wiskunde66
Optie: Wiskunde (uitbreiding en verdieping)12
Arrow-up