Latijn-wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in gevorderde wiskunde taalsystematiek cultuurgeschiedenis ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.  

De leerlingen van de studierichting Latijn-wiskunde hebben de keuze uit:

  • een uitbreiding van het pakket wiskunde (1 extra lesuur in het vijfde jaar, 2 extra lesuren in het zesde jaar)
  • of een lesuur informaticawetenschappen in het vijfde jaar en een lesuur wetenschappen in het zesde jaar.
Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren. De leerlingen die kiezen voor een uitbreiding van het pakket wiskunde, volgen in het zesde jaar een pakket van 33 lesuren.

5de6de
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Latijn44
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Informaticawetenschappen-1
Optie 1: informaticawetenschappen1-
Optie 1: wetenschappen-1
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Arrow-up