Latijn-moderne talen
Ben jij geïnteresseerd in taalsystematiek communicatie ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Communicatiewetenschappen11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits23
Engels33
Frans44
Latijn44
Nederlands44
Spaans11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde33
Arrow-up