Economie-wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in gevorderde wiskunde economische concepten ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.  Het wekelijks pakket wiskunde kan uitgebreid worden met een extra lesuur in het vijfde jaar en twee lesuren in het zesde jaar.

De leerlingen van de studierichting Economie-wiskunde hebben de keuze uit:

  • een uitbreiding van het pakket wiskunde (1 extra lesuur in het vijfde jaar, 2 extra lesuren in het zesde jaar)
  • of een lesuur wetenschappen dat in het zesde jaar aangevuld wordt met een extra lesuur Engels.
Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Optie 1: Engels-1
Frans33
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Informaticawetenschappen11
Natuurwetenschappen32
Optie 1: wetenschappen11
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Arrow-up