Economie-wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in gevorderde wiskunde bedrijfswetenschappen recht ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden. 

Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Economie44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab-1
Toegepaste economie11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Optie: Spaans11
Aardrijkskunde11
Informaticawetenschappen1-
Natuurwetenschappen32
Wiskunde66
Optie: Wiskunde12
Arrow-up