Wetenschappen-wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in gevorderde wiskunde wetenschappen ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. 

De leerlingen van de studierichting Wetenschappen-wiskunde hebben de keuze uit:

  • een uitbreiding van het pakket wiskunde (1 extra lesuur in het vijfde jaar, 2 extra lesuren in het zesde jaar)
  • of een lesuur wetenschappen dat in het zesde jaar aangevuld wordt met een extra lesuur informaticawetenschappen.
Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Geschiedenis22
Godsdienst22
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Nederlands44
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica33
Informaticawetenschappen1-
Optie 1: informaticawetenschappen-1
Optie 1: wetenschappen11
Wiskunde66
Optie 2: wiskunde uitbreiding12
Arrow-up