1ste jaar 2022-2023
Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Indicatorleerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

 • Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen. 

Voorrang
Wie?

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Je meldt aan tussen maandag 28 maart 2022 vanaf 14 uur tot en met maandag 25 april 2022 14 uur via de website https://aanmelden.school.

Wat heb je nodig?

 • Een computer met internet.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
 • Het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Stappenplan

 • De aanmelder (ouder/voogd) maakt een account aan op de website en bevestigt deze account via e-mail.
 • Je geeft de gegevens op van het kind.
 • Je geeft de schoolkeuze(s) op.
 • Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.
Je ontvangt op donderdag 5 mei 2022 een e-mail met het resultaat van je toewijzing en instructies om in te schrijven.

Je bent in het bezit van een ticket voor onze school. Je ontvangt een e-mail met de uitnodiging voor het inschrijfmoment op school op zaterdag 14 mei 2022.

Indien jouw zoon of dochter ook een indicatorleerling is, dien je een bewijs van indicator (studietoelage, verklaring op eer) naar het e-mailadres van de school (info@smiks.be) te sturen.

De inschrijving wordt definitief na het binnenbrengen van enkele documenten. Hiervoor neemt onze school verder contact op.

 • Getuigschrift basisonderwijs
 • Kopie van het rapport van het 6de leerjaar
 • Baso-fiche
 • Attest leerstoornis (eventueel)
 • Attest thuislozen (eventueel)
Geen voorrang

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Je meldt aan tussen maandag 28 maart 2022 vanaf 14 uur tot en met maandag 25 april 2022 14 uur via de website https://aanmelden.school.

Wat heb je nodig?

 • Een computer met internet.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).

Stappenplan

 • De aanmelder (ouder/voogd) maakt een account aan op de website en bevestigt deze account via e-mail.
 • Je geeft de gegevens op van het kind.
 • Je geeft de schoolkeuze(s) op.
 • Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.

Op donderdag 5 mei 2022 ontvang je informatie over de toewijzing alsook praktische informatie m.b.t. de inschrijving.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Er wordt getracht zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De leerlingen worden in een willekeurige volgorde gerangschikt en toegewezen.

Voor alle leerlingen die niet konden toegewezen worden aan hun school van 1e voorkeur, wordt gekeken naar de 2e schoolvoorkeur. Opnieuw worden de leerlingen in een bij toeval bepaalde volgorde toegewezen. Zo worden alle aanmeldingen verwerkt per schoolvoorkeur. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je wordt toegewezen aan de school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze.
 3. Je wordt aan geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Opgelet: Je maakt meer kans op een plaats in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

Je bent in het bezit van een ticket voor onze school. Je ontvangt een e-mail met de uitnodiging voor het inschrijfmoment op school op zaterdag 14 mei 2022.

Indien jouw zoon of dochter ook een indicatorleerling is, dien je een bewijs van indicator (studietoelage, verklaring op eer) naar het e-mailadres van de school (info@smiks.be) te sturen.

De inschrijving wordt definitief na het binnenbrengen van enkele documenten. Hiervoor neemt onze school verder contact op.

 • Getuigschrift basisonderwijs
 • Kopie van het rapport van het 6de leerjaar
 • Baso-fiche
 • Attest leerstoornis (eventueel)
 • Attest thuislozen (eventueel)
Hoe meld ik mijn kind aan voor 1A of 1B?

Deze video legt je haarfijn uit hoe je je kind moet aanmelden voor 1A of 1B.

Wat als ik me niet heb aangemeld tijdens de aanmeldprocedure?

De inschrijvingen starten op 9 mei 2022 om 14 uur.

Deze inschrijvingen verlopen volgens chronologie: wie eerst inschrijft voor een vrije plaats, krijgt de plaats.

Het systeem houdt rekening met de volgorde van voorkeur die je ingaf:

 • Er is plaats in school 1 dan is er de mogelijkheid tot inschrijving.
 • Er is geen plaats in school 1, dan kom je op de reservelijst. Het systeem kijkt dan of er plaats is in school 2. Als er daar plaats is, krijg je mogelijkheid tot inschrijving in school 2 en behoud je je reserveplaats in school 1. De scholen op plaats 3 en lagere plaatsen vallen dan weg.
 • Is er geen plaats in school 1 en 2, dan krijg je in beide scholen een plaats op de reservelijst en kijkt het systeem naar de school 3, enz. Als er in geen van de gekozen scholen een plaats is, dan krijg je overal een reservenummer.
Maximumcapaciteiten

In het kader van het inschrijvingsdecreet hebben we voor onze school de volgende maximumcapaciteiten voor het eerste jaar bepaald:

Meer informatie
Arrow-up