2de - 7de jaar 2024-2025
Aanmelden en inschrijven

Je kan inschrijven in een tussenjaar (2de t.e.m. 7de jaar), onder voorbehoud dat er plaats is in de gewenste basisoptie of studierichting. Voor je kan inschrijven, moet je eerst digitaal aanmelden. We houden rekening met de volgorde van aanmelden om de plaatsen toe te kennen. 

Procedure
Stap 1 - Digitaal aanmelden

Vanaf maandag 13 mei 2024 9 uur kan je via de link digitaal aanmelden voor een tussenjaar. Let op: een aanmelding is nog geen inschrijving.

Wat heb je nodig?

Toelatings- en overgangsvoorwaarden

Via de bovenstaande knop kan je aanmelden voor een studierichting uit ons studieaanbod. Na aanmelding wordt er bekeken of de aangemelde leerling voldoet aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van de studierichting. Er wordt hiervoor gekeken naar:

Stap 2 - Afspraak

Indien er plaats is in de gekozen studierichting of basisoptie, nemen we met jou contact op om een afspraak in te plannen op school. Aarzel niet om telefonisch of via e-mail te informeren naar de beschikbare plaatsen.

Stap 3 - Kennismakingsgesprek

Op school vindt er een intakegesprek plaats. De adjunct-directeur of de zorgcoach helpt jou graag bij een goede studiekeuze.

Stap 4 - Inschrijving

Na het intakegesprek zal het mogelijk zijn om in te schrijven voor de gekozen basisoptie of studierichting. Neem hiervoor zeker je identiteitskaart mee.

Als het intakegesprek plaatsvindt na 30 juni, vragen we om meteen alle documenten die nodig zijn om definitief in te schrijven, mee te nemen (zie stap 5 ‘Definitieve inschrijving’).

Stap 5 - Definitieve inschrijving

De inschrijving wordt definitief na het binnenbrengen van enkele documenten. 

Van zodra je over deze documenten beschikt, bezorg je een kopie aan het secretariaat van onze school. Dit kan op papier (Tremelobaan 4, Keerbergen) of digitaal (leerlingenadministratie@smiks.be).

Arrow-up