Onthaalklas
Ben jij geïnteresseerd in creatief leren onderzoekend leren groepsgericht leren ?
Eerste leerjaar B

Ben jij iemand die graag creatief, onderzoekend, groepsgericht wil leren? Iemand die samen met je vrienden op zoek wil gaan naar je talenten? Iemand die via actieve en speelse werkvormen wil groeien? Dan ben jij van harte welkom in onze eerste graad van de B-stroom!

In de B-stroom bieden we Flex aan. Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij de mogelijkheid krijgt om begeleid, zelfstandig en op je eigen tempo leerstof uit de vakken Frans, Nederlands en wiskunde te verwerken, in te oefenen of verder uit te diepen. Bovendien worden alle Flex-uren gegeven onder de vorm van co-teaching, dat wil zeggen dat er steeds minstens twee vakleerkrachten aanwezig zijn.

In de B-stroom ligt de klemtoon op een praktische en creatieve vorming. De vele projecten en leeruitstappen zorgen ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf.

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. We besteden veel aandacht aan het leren studeren, leren plannen en reflecteren over het eigen leerproces, maar we verkennen ook de digitale wereld. We ontdekken online leerplatformen, denken computationeel …

Profiel

Heb je nog geen getuigschrift van het basisonderwijs dan is 1B iets voor jou.

In de onthaalklas zetten we samen in op het grondig verwerken van de leerstof van de basisschool. Op het einde van dat jaar ontvangen jullie een getuigschrift lager onderwijs.

Na 1B

Na het eerste leerjaar B kan je naar 2B, naar het eerste leerjaar A of (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad) naar 2A.

Lessentabel

Het eerste leerjaar B bevat 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren uit het keuzepakket.

Frans, Nederlands en wiskunde6
Artistieke vorming2
Godsdienst2
Maatschappelijke vorming3
Natuur en ruimte3
Project sociale vorming en techniek3
Skillslab1
Lichamelijke opvoeding2
Engels1
Frans1
Nederlands2
Techniek4
Wiskunde2
Arrow-up