STEM-wetenschappen

Ben jij geïnteresseerd in Better Bigger Faster ?

Basisoptie

Wie van wetenschappen houdt, komt hier vol tot zijn recht: je werkt projecten uit en je zet je creativiteit in om wetenschappelijke thema’s te ontdekken. De klemtoon ligt daarbij op onderzoek en op inzicht in onderzoeksmethoden. Nieuwe technologieën ondersteunen je in je leerproces.

Projectbundels alfa

Onze STEM-leerkrachten ontwikkelden, op maat van onze STEM-richtingen, acht projectbundels. Met deze ‘alfa’-reeks zetten we in op verschillende hedendaagse thema’s.

Profiel

Na het tweede jaar

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren van de basisoptie ‘STEM-wetenschappen’.

Basisvorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Differentiatie (Frans, Nederlands, wiskunde) 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie
STEM-wetenschappen 5
Arrow-up