STEM-wetenschappen
Ben jij geïnteresseerd in wetenschappen techniek wiskunde nieuwe technologieën ?
Tweede leerjaar A

Na het eerste leerjaar A, kan je aan de slag gaan in het tweede leerjaar A. Het pakket van het tweede leerjaar A bestaat uit een basisvorming van 25 lesuren, aangevuld met 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren van de gekozen basisoptie.

Elke week wordt er tijdens het differentiatie-uur Frans en wiskunde een uurtje stil gestaan bij de vooruitgang die je hebt gemaakt. Heb je alles onder de knie, dan wordt er verdiept. Je gaat dan zelf aan de slag. Merk je dat de nieuwe leerstof nog niet zo goed gekend is, ga je remediëren. We oefenen dan tot je het kan.

In het tweede jaar kies je ook een basisoptie. In de gekozen basisoptie ontdek je waar je talenten en interesses liggen. Vanuit jouw ervaringen in het tweede jaar, zal je in het derde jaar een studierichting kiezen in de doorstroom-, dubbele of arbeidsfinaliteit. Na het tweede jaar kan je altijd een andere keuze maken, als je dat zou willen.

Basisoptie

Wie van wetenschappen houdt, komt hier vol tot zijn recht: je werkt projectmatig en in teamverband en je zet je creativiteit in om wetenschappelijke thema’s te ontdekken. STEM staat voor science, technology-engineering en mathematics of in het Nederlands: wetenschappen, techniek & technologie en wiskunde. De klemtoon ligt daarbij op onderzoek en op inzicht in onderzoeksmethoden. Nieuwe technologieën ondersteunen je in je leerproces. De thema’s die in de projecten aan bod komen maken deel uit van de complexe problemen waar we in de toekomst oplossingen voor moeten vinden. Denk maar aan duurzaamheid, afval, energie, ecosystemen, …

Door een continue wisselwerking tussen S, T, E en M proberen we meer voortschrijdende inzichten en belevingsvolle momenten te creëren. Zo krijg je in de ontwerp- en bouwfase van een project de kans om wat je in de theorie hebt geleerd om te zetten in de praktijk. Of omgekeerd: bekijken we hoe de instrumenten werken die we net hebben gebouwd. Op die manier wordt de leerstof heel concreet en aanschouwelijk gemaakt. Daarnaast maak je in STEM ook kennis met de belangrijkste programmeer-principes aan de hand van de micro:bit. Deze tool zorgt voor een laagdrempelige ontwikkelomgeving en geeft een extra ervaringsdimensie aan het programmeren.

Je speelt in je onderzoeksteam tijdens elk project een belangrijke rol. Die rol gaat gepaard met een zekere verantwoordelijkheid dat zal bijdragen tot het succesvol uitvoeren van het onderzoek. Samenwerken is dus heel belangrijk! Natuurlijk kan je altijd op de hulp rekenen van twee leerkrachten die samen coachend voor de klas zullen staan.

Projectbundels alfa

Onze STEM-leerkrachten ontwikkelden, op maat van onze STEM-richtingen, acht projectbundels. Met deze ‘alfa’-reeks zetten we in op verschillende hedendaagse thema’s.

Profiel
Naar de tweede graad

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze basisoptie omvat een pakket van 25 lesuren uit de basisvorming, 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren van de basisoptie.

STEM5
Artistieke vorming2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Differentiatie Frans1
Differentiatie wiskunde1
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Frans3
Nederlands4
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Wiskunde4
Arrow-up