STEM-reeks 'alfa'

Onze STEM-leerkrachten ontwikkelden, op maat van onze STEM-richtingen, acht projectbundels. Met deze ‘alfa’-reeks zetten we in op verschillende hedendaagse thema’s.

Projectbundels

Zowel in het eerste jaar STEM als in de basisoptie STEM-wetenschappen van het tweede jaar, wordt er met de projectbundels van de eigen reeks ‘alfa’ gewerkt. Elke projectbundel werkt rond een centraal thema waarbij de wetenschappelijke methode en technisch proces worden geïntegreerd. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd om op een doorgedreven wetenschappelijk niveau aan de slag te gaan. Werken in teamverband staat hier centraal.

Met dit vademecum is de eerste kennismaking met STEM een feit. We leren hoe we veilig aan de slag kunnen gaan, hoe we wetenschappelijke en wiskundige problemen kunnen aanpakken en stellen onze eerste onderzoeksvraag.

Gedurende het ganse schooljaar wordt het vademecum aangevuld met opgedane informatie uit de projectbundels (formules, grootheden, eenheden, …). Dit document kan dan later gebruikt worden als naslagwerk.

In deze projectbundel onderzoeken de leerlingen de luchtkwaliteit, bouwen ze zelf een fijnstofmeter (en gaan ze hiermee thuis aan de slag), registreren en verwerken ze meetresultaten, onderzoeken ze de samenstelling van in- en uitgeademde lucht en bouwen ze een spirometer.

Oh neen! De directiesecretaresse heeft de directeur dood aangetroffen! Nu is het aan de leerlingen van het eerste jaar STEM om na te gaan wie van de leerkrachten de moord zou hebben gepleegd. De leerlingen verdiepen zich tijdens dit project in sporen- en bloedspattenonderzoek, onderzoeken de ontwikkeling van fruitvliegjes, bestuderen vingerafdrukken en bouwen een morseseintoestel.

Via het eerste hoofdstuk (eerste jaar) van de projectbundel krijgen de leerlingen een basis mee van programmeren. In het tweede hoofdstuk (tweede jaar) wordt de kennis van programmeren uitgebreid met de Micro:bit Maqueen. Hun kennis en vaardigheden worden meteen ingezet tijdens het project ‘Smiks Space Agency’.

Deze projectbundel legt de focus op duurzaamheid. De leerlingen leren hoe ze een muizenvalauto moeten maken, ze onderzoeken overbrengingsverhoudingen, ze leren het verschil tussen reactietijd en reactieafstand en verdiepen zich in de ecologische voetafdruk.

De leerlingen onderzoeken tijdens dit project hoe een escape room kan worden opgebouwd en hoe er op schaal gewerkt kan worden. Door samen te werken, te organiseren en te coördineren ontwikkelen de leerlingen een eigen escape room.

Met deze projectbundel onderzoeken de leerlingen hoe ze een verblijf op de planeet Mars kunnen voorbereiden, bouwen ze een telescoop, programmeren ze een Marsrover en onderzoeken ze het zonnestelsel.

Deze projectbundel zit nog in de ontwerpfase. Sssshhhtttt ….

Inkijkexemplaar

Ben je benieuwd naar de inhoud van een projectbundel? Hiernaast kan je alvast het eerste hoofdstuk van de projectbundel ‘another one bites the dust’ bekijken.

In dit eerste hoofdstuk maken we kennis met onze atmosfeer, ozon als molecule, leren we hoe we gassen kunnen herkennen, spreken we over broeikasgassen en bouwen we een fijnstofmeter.

Arrow-up