Bedrijfswetenschappen
Ben jij geïnteresseerd in economie duurzaam ondernemen management ?
Over de studierichting

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. 

Profiel
Na de derde graad
Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

5de6de
Bedrijfswetenschappen88
Godsdienst22
Geschiedenis11
Skillslab11
Lichamelijke opvoeding22
Duits22
Engels33
Frans33
Nederlands33
Aardrijkskunde11
Informaticawetenschappen11
Natuurwetenschappen21
Wiskunde34
Arrow-up