Klassieke talen

Ben jij geïnteresseerd in talen cultuur Romeinen ?

Eerste leerjaar A

Als je een getuigschrift basisonderwijs hebt behaald, ben je klaar voor een volgende stap: je kan aan de slag in het eerste leerjaar A. 27 lesuren zijn gemeenschappelijk met daarbij een uur Skillslab.

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. We besteden veel aandacht aan het leren studeren, leren plannen en reflecteren over het eigen leerproces, maar we verkennen ook de digitale wereld. We ontdekken online leerplatformen, denken computationeel …

Keuzetraject Latijn

De Romeinen hebben een grote invloed gehad op onze cultuur. Bovendien ligt hun taal aan de basis van vele moderne talen. Door Latijnse teksten te lezen, ontdekken de leerlingen een nieuwe taal en een nieuwe wereld.

Het traject Latijn biedt tal van kansen en voordelen. Er wordt gewerkt aan een goede studiehouding, de leerlingen worden aangemoedigd om door te zetten en ze leren analytisch en zelfstandig werken. Ze oefenen het logisch denken, ze kweken inzicht in de moderne talen en scherpen zo hun taalvaardigheid aan. De taal opent voor hen ook een poort naar abstract redeneren.

De keuze voor het traject Latijn is dus een uitstekende basis om je weg te vinden in om het even welke verdere studierichting.

Profiel
Na het eerste jaar
Lessentabel

Het eerste leerjaar A bevat 27 lesuren basisvorming, 1 uur Skillslab en 4 lesuren uit het keuzepakket Klassieke talen.

Klassieke talen (Latijn en initiatie Grieks)4
Artistieke vorming2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Mens en samenleving2
Skillslab1
Lichamelijke opvoeding2
Engels1
Frans3
Nederlands4
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Techniek2
Wiskunde4
Arrow-up