Moderne talen - wetenschappen

Ben jij geïnteresseerd in talen wetenschappen ?

Basisoptie

Ideaal voor wie twee competenties wil ontwikkelen: je wordt vaardiger in drie talen – Nederlands, Frans, Engels – en je gaat ook creatief met die talen aan de slag. Tegelijk verwerf je inzicht in wetenschappelijke principes en bouw je al onderzoekend een stevige kennis op in wetenschappen.

Profiel

Na het tweede jaar

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren van de basisoptie ‘Moderne talen – wetenschappen’.

Basisvorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Differentiatie (Frans, Nederlands, wiskunde) 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie
Engels +1
Frans +1
Nederlands +1
Wetenschappen 2
Arrow-up