Moderne talen en wetenschappen
Ben jij geïnteresseerd in talen wetenschappen ?
Tweede leerjaar A

Na het eerste leerjaar A, kan je aan de slag gaan in het tweede leerjaar A. Het pakket van het tweede leerjaar A bestaat uit een basisvorming van 25 lesuren, aangevuld met 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren van de gekozen basisoptie.

Elke week wordt er tijdens het differentiatie-uur Frans en wiskunde een uurtje stil gestaan bij de vooruitgang die je hebt gemaakt. Heb je alles onder de knie, dan wordt er verdiept. Je gaat dan zelf aan de slag. Merk je dat de nieuwe leerstof nog niet zo goed gekend is, ga je remediëren. We oefenen dan tot je het kan.

In het tweede jaar kies je ook een basisoptie. In de gekozen basisoptie ontdek je waar je talenten en interesses liggen. Vanuit jouw ervaringen in het tweede jaar, zal je in het derde jaar een studierichting kiezen in de doorstroom-, dubbele of arbeidsfinaliteit. Na het tweede jaar kan je altijd een andere keuze maken, als je dat zou willen.

Basisoptie

Tijdens het vak Project Moderne Talen werken we rond een tiental thema’s. Bij elk thema voer je een onderzoek uit in het kader van taal en cultuur. Soms doe je dat in een groep, een andere keer werk je per twee of alleen. We starten elk thema met een ‘prikkel’ om je warm te maken voor het onderwerp. Nadien ga je zelfstandig aan de slag en maak je een visuele, schriftelijke of mondelinge weergave van je onderzoek. Natuurlijk krijg je hiervoor hulp en krijg je verschillende taalhandelingen aangereikt in het Nederlands, Frans of Engels. Net om die reden wordt het vak PMT gegeven door deze taalleerkrachten.

Tijdens het vak Wetenschappen werk je rond thema’s als microscopie, licht, kracht, stoffen … We starten de thema’s met een onderzoeksvraag die we stapsgewijs proberen te beantwoorden. Aan de hand van klassikale proefjes en groepswerkjes noteren we  bij ieder proefje onze bevindingen. We proberen onze waarnemingen te verklaren en om te zetten in wetenschappelijke besluiten. Deze besluiten vormen de theorie van ieder thema. De theorie passen we vervolgens toe in de oefeningen. Ben jij klaar om op onderzoek uit te gaan? Klaar om op zoek te gaan naar het “waarom”?.

Profiel

Naar de tweede graad

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze basisoptie omvat een pakket van 25 lesuren uit de basisvorming, 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren van de basisoptie.

Project Moderne talen3
Wetenschappen2
Artistieke vorming2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Differentiatie-uur Frans1
Differentiatie-uur wiskunde1
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Frans3
Nederlands4
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Wiskunde4
Arrow-up