Online infoavond studieaanbod 2de jaar

De twee leerjaren van de eerste graad zijn algemeen vormend. In het tweede jaar kan je van je lessenpakket 5 lesuren kiezen in de vorm van basisopties. We maken je graag even wegwijs!

dagen
uren
minuten
seconden
Van harte welkom!

Studieaanbod A- en B-stroom

start om 19.00 uur

Tijdens een presentatie van ca. 15 minuten maak je kennis met het algemeen lessenpakket en de verschillende basisopties van het tweede jaar A- en B-stroom.

Infosessies basisopties

vanaf 19.20 uur

Ga in gesprek met vakleerkrachten van de verschillende basisopties. 

Economie en organisatie (A-stroom)

Heb je interesse in hoe bedrijven werken, wat je met geld allemaal kan doen, hoe je dingen kan verkopen, hoe gepersonaliseerde reclame werkt, hoe je een groot evenement organiseert? Dan is de basisoptie Economie & Organisatie iets voor jou!

Klassieke talen - Latijn

In het tweede jaar zetten we onze boeiende reis doorheen de Klassieke Oudheid verder. Aan de hand van cultuur en teksten verdiepen we ons in de volgende thema’s: de voorspelkunst, de Trojaanse oorlog, reizen, archeologie, de Etrusken, eten en drinken bij de Romeinen, Rome in oorlog en de befaamde Romeinse keizers.

We breiden onze kennis van het vocabularium en de grammatica uit en krijgen zo meer inzicht in de Latijnse taal.

Moderne talen en wetenschappen

Tijdens het vak Project Moderne Talen werken we rond een tiental thema’s. Bij elk thema voer je een onderzoek uit in het kader van taal en cultuur. Soms doe je dat in een groep, een andere keer werk je per twee of alleen. 

Tijdens het vak Wetenschappen werk je rond thema’s als microscopie, licht, kracht, stoffen … We starten de thema’s met een onderzoeksvraag die we stapsgewijs proberen te beantwoorden. 

STEM-wetenschappen

Wie van wetenschappen houdt, komt hier vol tot zijn recht: je werkt projectmatig en in teamverband en je zet je creativiteit in om wetenschappelijke thema’s te ontdekken. STEM staat voor science, technology-engineering en mathematics of in het Nederlands: wetenschappen, techniek & technologie en wiskunde. De klemtoon ligt daarbij op onderzoek en op inzicht in onderzoeksmethoden. Nieuwe technologieën ondersteunen je in je leerproces. De thema’s die in de projecten aan bod komen maken deel uit van de complexe problemen waar we in de toekomst oplossingen voor moeten vinden. Denk maar aan duurzaamheid, afval, energie, ecosystemen, …

Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn (B-stroom)

Alles binnen deze basisoptie is toepassingsgericht. Je volgt, naast het basispakket, 5 lesuren ‘Economie en organisatie’ en 5 lesuren ‘Maatschappij en welzijn’.

Arrow-up