Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag over de laptop in de klas?
Zoek gerust even rond in onze lijst ‘veelgestelde vragen’.

Een laptop. Waarom?

Waarom een laptop in de klas?

Door een laptop in het leslokaal te brengen creëren we een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling, het didactisch leerproces en voor de werkzaamheden van de leerlingen thuis.

Waarom voor elke leerling dezelfde laptop?

Leerkrachten en leerlingen gaan samen aan de slag met eenzelfde toestel. Op deze manier vermijden we individuele verschillen en zorgen we ervoor dat ze elkaars toestel kennen en elkaar kunnen helpen.

Financieel

Wat betaal je voor een laptop?

De leerling van het 1ste jaar koopt voor de start de laptop via het BYOD-platform van de school. Er is de keuze om de kost in een keer of in schijven te betalen.

De leerling van het 2de t.e.m. 7de jaar betaalt 65 euro per schooljaar en éénmalig een waarborg van 50 euro. Als de laptop in goede staat wordt ingeleverd, krijgt men de waarborg volledig terug.

Moet je nu minder schoolboeken aankopen?

Neen, de laptop vervangt de schoolboeken niet. We kiezen er als school voor om in te zettend op ‘hybride leren’. Het toestel wordt tijdens en naast de les ingezet ter ondersteuning, om te differentiëren en te remediëren. Het is ook niet de bedoeling dat onze leerlingen voortdurend op de laptop zullen werken. Onze leerkrachten zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele en nieuwe werkvormen.

Sommige leermiddelen zal je wel niet meer moeten kopen. Denk hierbij aan het grafisch rekentoestel, de atlas, woordenboeken, de bijbel …

Moet je een laptop van de school gebruiken?

We raden het ten stelligste af om je eigen laptop mee te nemen naar school omdat je zo misschien niet beschikt over de juiste software, je geen vervangtoestel hebt als jouw persoonlijk toestel stuk gaat, de batterij van jouw laptop niet lang genoeg meegaat …

We hebben alle nadelen van het gebruik van een eigen toestel even op een rij gezet.

Garanties, ondersteuning en schade

Welke service bieden we aan?

De laptops die in bruikleen aan de leerlingen worden gegeven, werden bij Signpost aangekocht met vijf jaar garantie.

De vaste kost voor een herstelling buiten garantie is 39 euro. Op deze manier blijft de kost voor een herstelling betaalbaar. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Dit is inbegrepen in de prijs.

Jouw laptop is defect. Wat nu?

Het ICT-team werkt met de helpdesk-module van Smartschool om jouw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Afhankelijk of je je op school bevindt of thuis als jouw toestel stuk gaat, doorloop je andere stappen.

Jouw laptop is gestolen. Wat nu?

Is je laptop gestolen of verloren gegaan? Neem dan meteen contact op met de school. Doe hiervan ook meteen aangifte bij de politie. Laat hiervoor een proces-verbaal opmaken. Een kopie van het proces bezorg je aan de school.

Wanneer je het toestel verliest omdat je er onzorgvuldig mee bent omgegaan (bv. je bent je laptop verloren op school), dan zal je een nieuwe gebruikersovereenkomst moeten afsluiten met de school. De school zal een financiële compensatie vragen voor het verloren toestel. Dit is niet gedekt door de verzekering.

Hoe kan je schade aan je laptop vermijden?

Er wordt van je verwacht dat je het toestel met veel zorg behandelt. Wees steeds voorzichtig.

Deze tips kunnen je helpen:

Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Als de laptop kampt met één van de onderstaande problemen, wordt er geen vergoeding gevraagd.

Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Als het toestel stuk gaat omwille van externe factoren (vandalisme, vochtschade, een val …), dan wordt er een vaste kost gevraagd van 39 euro. Als de herstellingskost lager zou zijn, wordt enkel de herstelkost gevraagd.

De kost voor de herstelling buiten garantie (39 euro) wordt aangerekend aan de leerling via de schoolrekening.

Gebruik

Waarvoor mag je de laptop gebruiken?

Je mag de laptop vrij gebruiken maar hij blijft eigendom van de school. Het ICT-team beheert alle laptops en zorgt ervoor dat alle programma’s die je nodig hebt, geïnstalleerd worden. De laptop wordt niet op de school bewaard en neem je na elke schooldag naar huis.

Welke software staat er op de laptop?

Op de volgende pagina vind je meer informatie over de geïnstalleerde software. Ons ICT-team beheert alle laptops via een centraal beheersysteem. Zo installeren ze updates en kunnen ze toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen.

Waar bewaar je je (school)documenten?

Alle leerlingen krijgen een persoonlijke OneDrive. Je slaat bestanden steeds op in de Cloud. Bestanden die je op de harde schijf van de laptop zet, kunnen niet worden teruggehaald als het toestel wordt gereset.

Mag je stickers aanbrengen op de laptop, hoes of lader?

Het is niet toegelaten om stickers of permanente markeringen aan te brengen op de laptop, lader of hoes. We voorzien een sticker met naam en voornaam die steeds op het toestel moet blijven kleven.

Wil je snel jouw laptop herkennen? Hang een gekleurd touwtje, armbandje, sleutelhanger … aan de hoes. Zo krijg je ‘m snel in het oog!

Wat als ik de school verlaat?

Bij het verlaten van de school (omdat je afstudeert of overstapt naar een andere school), moet je de laptop inleveren binnen de 5 werkdagen. Bij een laattijdige inlevering wordt er een schadevergoeding van 50 euro per begonnen week aangerekend.

Als het toestel na 1 maand nog niet werd ingeleverd, wordt er een schadevergoeding aangerekend die gelijk is aan de nieuwwaarde van een gelijkaardig toestel.

Welke laptop krijgt een leerling in bruikleen?

Een team leerkrachten en IT’ers selecteerde een voldoende krachtig en extra stevig toestel voor onze leerlingen. Er is gekozen voor de HP Probook 445 Ryzen3 met een 14″ full HD scherm, 8GB RAM, 256 GB opslagruimte, een azertyklavier …

Zijn er voldoende stopcontacten in het leslokaal?

Neen, alle leerlingen laden thuis hun laptop op. De Smiks-laptops zijn zo gekozen dat ze bij normaal gebruik minimum 8 uur kunnen meegaan. De school voorziet enkel laadpunten voor leerlingen van specifieke studierichtingen.

Is er een externe muis en toetsenbord voorzien?

Dit wordt niet voorzien. Als je dit graag wilt gebruiken, zal je die aankoop zelf moeten doen. Bij elke laptop wordt een stevige hoes en oplader voorzien. 

Mag je de laptop delen?

Het is niet toegestaan om je laptop uit te lenen aan derden. De leerling is steeds verantwoordelijk voor het toestel dat men in bruikleen krijgt.

Kan je de laptop gebruiken bij toetsen of examens?

Als de school of de vakleerkracht dit toelaat, mag je het toestel gebruiken.

Moet je de laptop in de vakantie inleveren?

Neen, zowel op schooldagen als in de weekends en vakantieperioden neem je de laptop mee naar huis. We raden je wel aan om aan het einde van de vakantieperioden even na te kijken of het toestel naar behoren werkt.

Waar kan je de laptop bewaren tijdens de pauzes of tijdens L.O.?

Er wordt van je verwacht dat je de laptop in de hoes in een stevige boekentas vervoert. Leerlingen die dat wensen kunnen een locker van de school huren.

Als leerlingen naar de sporthal vertrekken, worden de laptops voor het vertrek veilig opgeborgen.

Arrow-up