CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden. Jongeren die van een uitdaging houden, kunnen hun kennis en hun kunnen meten met die van leeftijdsgenoten uit heel Vlaanderen. Smiks doet mee aan de wiskunde-olympiade, fysica-olympiade, OlyFran, techniekolympiade … en elk jaar halen leerlingen van onze school daarbij mooie resultaten.

Wiskunde Olympiade

De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen.

Junior Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2017-2018 namen 12 leerlingen deel aan de eerste ronde. Thomas Vandecraen (4We) en Thomas Vandeputte (3LWi) gingen door naar de tweede ronde. Proficiat!

Vlaamse Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2017-2018 namen 11 leerlingen deel aan de eerste ronde. Naomi Adam (6WW) ging door naar de tweede ronde. Proficiat!

Wetenschapsolympiades

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad ASO, TSO en BSO.

Chemie Olympiade

Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie.

In het schooljaar 2017-2018 namen 10 leerlingen deel aan de eerste ronde waarbij het Vlaams gemiddelde 48 % bedroeg en de cesuur 69 %. Lore Tack en Eline Beirinckx stootten door naar de tweede ronde. Proficiat!

Biologie Olympiade

De Vlaamse Biologie Olympiade of VBO is een wedstrijd waarin leerlingen, van de derde graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie beantwoorden.

In het schooljaar 2017-2018 namen 7 leerlingen deel aan de eerste ronde. Helaas stootte niemand door naar de tweede ronde.

Fysica Olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

In het schooljaar 2017-2018 namen 8 leerlingen deel aan de eerste ronde waar het Vlaams gemiddelde 48,48 % bedroeg en de het gemiddelde van Smiks 63 %. Eline Beirinkcx, Sander Bruyninckx en Ward Streulens stootten door naar de tweede ronde. Proficiat!

Taalolympiades

Certamina (Latijn)

Elk jaar nemen de leerlingen van het vijfde jaar deel aan de (klassikale) Olympiade Latijn. Al meermaals behaalden de leerlingen een eervolle vermelding en waren vaak zelfs laureaat. Het voorbije schooljaar kaapten ze weer een eervolle vermelding weg.

Ook dit schooljaar nam het vijfde jaar opnieuw deel. We wachten nog vol spanning op het resultaat!

K.U. Leuven taalwedstrijd

Elk schooljaar organiseert de Faculteit Letteren Campus Brussel van de Katholieke universiteit van Leuven haar Taalwedstrijd voor alle laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het is een taalwedstrijd Frans, Engels, Duits en Nederlands voor alle laatstejaarsstudenten ASO en TSO van het Nederlandstalig onderwijs.

Anthe Sevenants (6 LMT) behaalde op 22 maart 2017 de tweede prijs (finale Engels).

Olyfran

Reeds 30 jaar wordt door de Universiteit Hasselt een taalwedstrijd Frans georganiseerd. In de beginjaren heette deze wedstrijd ‘La Tour Eiffel’ en werden de prijzen op deze symbolische plaats uitgereikt. We gingen toen nog met onze leerlingen naar Leuven. Ze mochten er plaats nemen in een universitaire aula om de vragen te beantwoorden. Aangezien het aantal deelnemers fors is toegenomen, worden de voorrondes nu gewoon op school gehouden.

Enkele enthousiaste leerlingen uit het 4de jaar namen dit jaar deel. Het was een zeer positieve ervaring. Onze leerlingen scoorden allemaal ruim boven het Vlaamse gemiddelde (62%). Het gemiddelde voor onze school is 70%. Van harte proficiat aan alle deelnemers!

Een extra pluim voor Jenna Van Win uit 4 LWi. Zij werd laureate in de categorie JUNIOR ASO.