fbpx
smiks

Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden. Jongeren die van een uitdaging houden, kunnen hun kennis en hun kunnen meten met die van leeftijdsgenoten uit heel Vlaanderen. Smiks doet mee aan de wiskunde-olympiade, fysica-olympiade, OlyFran, techniekolympiade … en elk jaar halen leerlingen van onze school daarbij mooie resultaten.

Wiskunde Olympiade

De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen.

Junior Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2019-2020 namen 15 leerlingen deel aan de eerste ronde. De cesuur bedroeg 104.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Jordi Schoeters uit 3We (wetenschappen) behaalde 105.

Shaun De Weerdt uit 4We (wetenschappen) behaalde 106.

Vlaamse Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2019-2020 namen 18 leerlingen deel aan de eerste ronde. De cesuur bedroeg 107.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Ayla Van Belle uit 6WWi (wetenschappen - wiskunde) behaalde 109.

Thomas Vandeputte uit 5WWi (wetenschappen - wiskunde) behaalde 115.

Dries Wouters uit 6WWi (wetenschappen - wiskunde) behaalde 115.

Wetenschapsolympiades

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad ASO, TSO en BSO.

Chemie Olympiade

Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie.

In het schooljaar 2019-2020 namen 6 leerlingen deel aan de eerste ronde. Gemiddeld scoorden onze leerlingen 53,8 % waar het Vlaams gemiddelde 50,5 % bedroeg.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Sarah Scholiers uit 6WW (wetenschappen - wiskunde) behaalde 85 %.

Biologie Olympiade

De Vlaamse Biologie Olympiade of VBO is een wedstrijd waarin leerlingen, van de derde graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie beantwoorden.

In het schooljaar 2019-2020 namen 10 leerlingen deel aan de eerste ronde.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Emma van der Kooij uit 6WWi (wetenschappen - wiskunde) behaalde 80 %.

In de twee ronde behaalde Emma een mooie 66,67 %.

Fysica Olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

In het schooljaar 2018-2019 namen 12 leerlingen deel aan de eerste ronde waar het Vlaams gemiddelde 47 % bedroeg en het gemiddelde van Smiks 63 %.

Deze leerlingen gaan naar de tweede ronde:

Milan Saliën uit 6WW8 (wetenschappen - wiskunde) behaalde 96 %.

Lynn Vrebos uit 6WW8 (wetenschappen - wiskunde) behaalde 77 %.

Daan Schockaert uit 6WW8 (wetenschappen - wiskunde) behaalde 76 %.

Junior Wetenschapsolympiade

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen, van de tweede graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie, chemie, fysica en geografie beantwoorden.

In het schooljaar 2019-2020 nam onze school voor de eerste keer deel. Er namen 7 leerlingen uit 3 en 4 wetenschappen deel. Helaas stootte niemand door naar de twee ronde.

Taalolympiades

Certamina (Latijn)

Elk jaar nemen de leerlingen van het vijfde jaar deel aan de (klassikale) Olympiade Latijn. Al meermaals behaalden de leerlingen een eervolle vermelding en waren vaak zelfs laureaat. Het voorbije schooljaar kaapten ze weer een eervolle vermelding weg.

Dit schooljaar beoordeelde de jury 84 inzendingen in twee fasen. Na een eerste ronde werden 23 van de ingezonden vertalingen weerhouden voor een tweede beoordeling. Acht klasgroepen werden in de tweede ronde genomineerd als laureaat. De klasgroep van Smiks stootte wel door tot in de 2de ronde maar werd niet genomineerd. Niettemin een mooie prestatie!

K.U. Leuven taalwedstrijd

Elk schooljaar organiseert de Faculteit Letteren Campus Brussel van de Katholieke universiteit van Leuven haar Taalwedstrijd voor alle laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het is een taalwedstrijd Frans, Engels, Duits en Nederlands voor alle laatstejaarsstudenten aso en tso van het Nederlandstalig onderwijs.

Eline Delva, Charlotte Desmarets, Robbe Truyts, Romy Hayette, Ronan Bosman, Jara Geens, Jana Glassee, Ruben Olemans, Ayla Van Belle, Senne Van Rompaey, Emma Van der Kooij, Dries Wouters, Thomas Verlinde en Mariadea Totta namen deel aan de taalwedstrijd Engels. Heel wat leerlingen behaalden mooie resultaten. Vijf leerlingen scoorden boven het gemiddelde. Met 33 op 40 behaalde Jana Glassee een bijzonder mooi resultaat, helaas net niet voldoende om tot de top 10 van Vlaanderen te behoren. Proficiat aan alle deelnemers.

Olyfran

Reeds 30 jaar wordt door de Universiteit Hasselt een taalwedstrijd Frans georganiseerd. In de beginjaren heette deze wedstrijd ‘La Tour Eiffel’ en werden de prijzen op deze symbolische plaats uitgereikt. We gingen toen nog met onze leerlingen naar Leuven. Ze mochten er plaats nemen in een universitaire aula om de vragen te beantwoorden. Aangezien het aantal deelnemers fors is toegenomen, worden de voorrondes nu gewoon op school gehouden.

Enkele enthousiaste leerlingen uit het 4de jaar namen in het schooljaar 2016-2017 deel. Het was een zeer positieve ervaring. Onze leerlingen scoorden allemaal ruim boven het Vlaamse gemiddelde (62 %). Het gemiddelde voor onze school is 70 %. Van harte proficiat aan alle deelnemers!

Een extra pluim voor Jenna Van Win uit 4 LWi. Zij werd dat jaar laureate in de categorie JUNIOR ASO.