Wetenschappen - wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in wiskunde wetenschappen ?
Over de studierichting

Deze richting benadert alle exacte wetenschappen vrij volledig, zowel theoretisch als praktisch. Via de projecturen kan je je wiskundepakket uitbreiden tot 7 en 8 lesuren.

In de projecturen komen andere onderwerpen aan bod dan die uit het basisleerplan.

Optie-uur

Heb je een neus voor cijfers en hou je van logisch redeneren? Ben je aangetrokken tot de financiële wereld? Dan is deze inleidende les misschien iets voor jou!

Een correcte boekhouding is essentieel voor elke onderneming. Beslissingen hangen af van de inkomsten en uitgaven. Daarom heb je inzicht nodig in cijfers, afschrijvingen, winst en verlies. Als boekhouder zorg je ervoor dat de balans steeds in orde is en weet je hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Leerinhouden

De lessen in het 5e jaar starten bij de basis van de boekhoudtechniek. Je komt alles te weten over de balans, de resultatenrekening, het MAR en het grootboek.. Daarna bekijken we  aankoopverrichtingen en , verkoopverrichtingen. Dan komen de personeelskosten aan bod.

In het 6e jaar vertrekken we vanuit een voorlopige proef-en saldibalans. We registeren al de regularisatieverrichtingen. Daarna bestuderen we de vennootschapsbelasting en bekijken we wat ondernemingen kunnen doen met hun winst na belastingen. Als dit allemaal in orde is, stellen we de definitieve saldibalans op en leren we de jaarrekening correct invullen.

Werkvormen

De leerstof wordt via onderwijsleergesprekken aangebracht en ingeoefend. De leerlingen krijgen de tijd om de leerstofonderdelen in te oefenen tijdens de les.

Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen worden er toetsen afgenomen.

Wil je graag een nieuwe taal leren? De leerlingen leren zich op eenvoudige wijze uitdrukken in veel voorkomende situaties: op restaurant, in de winkel, op reis. Ze leren zichzelf of iemand anders voorstellen en leren vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals woonplaats, mensen die ze kennen en dingen die ze bezitten.

Leerinhouden

  • De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met een ‘standaard’ Spaans (dat in Spanje gesproken wordt). Er wordt wel gewezen op afwijkingen die voorkomen in andere Spaanssprekende landen. 
  • Ze leren het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik.
  • In het vijfde jaar beperken we ons tot de tegenwoordige tijd. In het zesde jaar leren we de gebiedende wijs, de verleden en toekomende tijd. De zinsbouw wordt complexer.

Werkvormen

  • We gebruiken een communicatieve methode. Vaardigheden hebben voorrang op kennis. We oefenen die vaardigheden elke les in. We leren informatie uitwisselen, gevoelens en attitudes uitdrukken, sociaal functioneren, onthaal, contacten met officiële instanties, afspraken maken, praten over vrije tijd, …
  • Grammatica wordt niet beschouwd als een doel op zich, maar als een middel om efficiënter te kunnen communiceren. 
  • Naast het klassieke lesgebeuren, wordt van de leerlingen actieve deelname verwacht om de vaardigheden te trainen.
  • Het is uiteraard nodig dat de leerlingen zich voldoende inzetten om de nodige woordenschat en grammatica te verwerven.

Evaluatie

In de vorm van kennistoetsen en toetsen op lees- luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Voor leerlingen die hun wiskundige kennis willen uitbreiden omwille van een eventuele studiekeuze naar een richting met een sterke wiskundige grondslag, o.a. ingenieursstudies. Voor leerlingen die zeer goed scoren voor wiskunde en voldoende interesse hebben voor dit vak.

Leerinhouden

We behandelen leerstofonderdelen die leerlingen nodig kunnen hebben in hun verdere studieloopbaan, zoals bijvoorbeeld lineaire algebra, uitbreiding van de analytische meetkunde…

Werkvormen

Naast de klassieke manier van lesgeven, moeten leerlingen lesonderdelen en voorbeeldvragen zelfstandig of in groep verwerken.

Evaluatie

Gespreide evaluatie in de vorm van tussentijdse opdrachten en toetsen.

Profiel
Na het secundair

Deze STEM-richting bereidt voor op een wetenschappelijk of technisch georiënteerde bachelor- of masteropleiding. Uiteraard komen ook andere bachelor- en masteropleidingen in aanmerking.

De interesse van de leerling is hier bepalend.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

Basispakket 5de 6de
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Optie-uren
Boekhouden 1
Spaans of wiskunde (7) 1
Boekhouden of wiskunde (8) 1
Spaans of wiskunde (8) 1
Arrow-up