Klassieke talen

Ben jij geïnteresseerd in talen de oudheid ?

Basisoptie

Dankzij deze basisoptie verwerf je echt inzicht in de systematiek van taal. Je leert daarvoor Latijnse teksten lezen en analyseren en je krijgt een initiatie Grieks. Natuurlijk ga je ook creatief om met taal en word je bewust van de link tussen de oudheid en onze maatschappij.

Profiel

Na het tweede jaar

Richtingen van de tweede graad in de finaliteit doorstroom, doorstroom/arbeid of arbeid.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren van de basisoptie ‘Klassieke talen’.

Basisvorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Differentiatie (Frans, Nederlands, wiskunde) 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie
Latijn 5
Arrow-up