CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Begeleiding

In onze school hechten we veel belang aan het ‘samen leren’ en ‘samen leven’. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, staan we met het ganse team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar om onze leerlingen daarin te begeleiden.

Leerhouding

We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Wij leren hen verschillende leerstrategieën aan en staan hen bij in het zoeken naar een studiemethode die goed bij hen past. In de klas ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden en start ook de leerlingbegeleiding. Die loopt verder door in de middagstudie, in inhaallessen, in de huiswerkklas, in een duidelijke rapportering, in een degelijke communicatie, in een volgehouden remediëring, in ernstig voorbereide klassenraden, in contactavonden voor ouders, in ondersteuning vanuit mentoraat en CLB,…

Ons team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders besteedt ook ruime aandacht aan het begeleiden van studiekeuzes bij cruciale overgangen naar een tweede of derde graad secundair onderwijs.

Leefhouding

Omdat je beter kunt leren in een rustige, veilige en stimulerende omgeving, vinden we het ook belangrijk om onze leerlingen te leren samenleven. We zorgen samen voor een warme school waar elke jongere zich thuis mag voelen en steeds iemand kan vinden die een luisterend oor biedt of mee een oplossing zoekt voor een eventueel probleem.

Overeenkomstig het M-decreet hebben we een brede basiszorg uitgebouwd die elke leerling ten goede komt. Daarbovenop stellen we voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of leerstoornis een begeleidingsplan op maat op, in samenspraak met de ouders en de leerling. Bij uitgebreide zorg werken we samen met het CLB.

Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een leerlingenbegeleider aanwezig.

Klasuur

Tijdens het wekelijkse klasuur is er voortdurend aandacht voor het leren en leven in groep. We werken rond planning van schoolwerk, we ontdekken samen welke studietypes er zijn en oefenen verschillende studiemethodes. We leren leren en samen leven.

Smiks+

Tijdens de sessies Smiks+ helpen leerkrachten je werk onder controle te krijgen en krijg je tijd en ruimte om zelfstandig en onder begeleiding te werken.

Kurzweil

Smiks zoekt altijd naar wat leerprestaties kan verbeteren. Daarom biedt Smiks elke leerling een licentie aan voor Kurzweil 3000. Kurzweil 3000 is voorleessoftware en méér: hiermee kan je bijvoorbeeld teksten laten voorlezen aan het tempo dat jij zelf kiest. Wat je tegelijkertijd leest en hoort, zal je veel beter kunnen onthouden. Bijzonder interessant is dat je dit ook voor vreemde talen kunt gebruiken: zo leer je ook hoe je de vreemde woorden of zinnen correct moet uitspreken. Bovendien kan je er ook samenvattingen en mindmaps mee maken. Iedereen kan hier dus wel ergens voordeel uit halen.