Latijn
Ben jij geïnteresseerd in Latijn ?
Over de studierichting

Dit is een algemeen vormende richting met vijf uur Latijn. Je versterkt je vocabularium en grammaticale kennis, je oefent om taalproblemen zelf te analyseren, kritisch om te gaan met teksten, te zoeken naar nuances en een nauwkeurige formulering.

We bieden hiervoor twee opties. Ofwel kies je het pakket met vijf uur wiskunde(= extra stof), ofwel kies je het pakket met vier uur wiskunde en nog een extra taaluur erbij (Frans in het derde, Engels in het vierde jaar).

Profiel
Na de tweede graad

Alle richtingen in aso en tso.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

4de
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2/3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Plastische opvoeding
Wiskunde 5/4
Arrow-up