CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Boekhouden-informatica

LESSENTABEL

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
 Totaal 32 32*

(*) GIP en stage worden geïntegreerd in de vakken.

WAT

Je krijgt een sterke bedrijfseconomische vorming met dubbele boekhouding, kostprijsberekening, investeringsanalyse, jaarrekening en beleidsaspecten van de onderneming en een grondige basis wiskunde.

In het vijfde jaar leer je programmeren in C-sharp. In het zesde jaar ontwikkel je oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen met databases en webdesign, en werk je met arduino en raspberry pi.

Je ontwikkelt in drie talen praktische vaardigheden in bedrijfseconomische context.
In het zesde jaar run je mee een mini-onderneming (=GIP: geïntegreerde proef) en loop je twee weken stage*.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

  • 4 Economie, Wetenschappen of Handel
    Als je zonder voorkennis van bedrijfshuishoudkunde wilt instromen, moet je je daarvoor extra inzetten. Je wordt daarvoor tijdens het eerste trimester begeleid, maar in december bewijs jij dat je die leerstof hebt bijgewerkt.
  • Je hebt een goede wiskundige basis, denkt logisch, analytisch, pragmatisch en oplossingsgericht, je werkt nauwkeurig.
  • Je bent geïnteresseerd in het programma.
  • Je werkt goed zelfstandig en in groep.

EN NADIEN

  • Professionele bachelor bedrijfsmanagement, toegepaste informatica, ICT en media, …
  • Job als boekhouder, netwerkbeheerder, ICT-medewerker, webmaster,…
downloads