CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Latijn-wiskunde

LESSENTABEL

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Kies 1 pakket projecten:
D Engels – Spaans
          Engels 1 1
          Spaans 1 1
E Engels – programmeren
          Engels 1 1
          Programmeren 1 1
F Programmeren – wiskunde
          Programmeren 1 0
          Wiskunde 1 2
G Spaans – wiskunde
          Spaans 1 0
          Wiskunde 1 2
Totaal 32 32

WAT

Deze doorstroomrichting biedt je een erg brede algemene vorming, met een klemtoon op het wiskundige en taalkundig-literaire. In de wiskundige component analyseer je abstracte problemen om ze te kunnen oplossen. In Latijn ontwikkel je je taalkundig-literaire vaardigheden en filosofische, cultureel-historische inzichten.
Via de projecturen kan je je wiskundepakket uitbreiden tot 7 en 8 lesuren. In de projecturen komen andere onderwerpen aan bod dan die uit het basisleerplan.

Het projectpakket dat je kiest, geldt meteen voor de hele graad.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

  • 4 Latijn met 5 uur wiskunde
  • Je beschikt al over een stevige basis op elk vlak, en in het bijzonder in wiskunde en Latijn. Je hebt ook de interesse en juiste attitude om dit verder uit te diepen.

EN NADIEN

Deze STEM-richting is ideaal als voorbereiding op alle academische bachelor- en masteropleidingen.
Ook de professionele bachelor- en masteropleidingen komen zeker in aanmerking. De interesse van de leerling is hier bepalend.

downloads