CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Latijn-moderne talen

LESSENTABEL

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Kies 1 pakket projecten:
A Duits – programmeren
          Duits 1 1
          Programmeren 1 1
B Duits – Spaans
          Duits 1 1
          Spaans 1 1
C Duits – wiskunde
          Duits 1 1
          Wiskunde 1 1
Totaal 32 32

WAT

Deze doorstroomrichting biedt je een brede algemene vorming met een klemtoon op het taalkundig-culturele en cultureel-historische.
Leren omgaan met informatie en met kritische taalbeschouwingen vormen zeker belangrijke doelstellingen binnen deze richting.

In de projecturen komen andere onderwerpen aan bod dan die uit het basisleerplan. Het projectpakket dat je kiest, geldt meteen voor de hele graad.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

  • 4 Latijn
    Je beschikt al over een stevige basis op elk vlak, uiteraard ook voor Latijn en moderne talen.
  • Je bent niet alleen vaardig, maar ook gemotiveerd om de specifieke logica van Latijn te doorgronden. Zowel oude als hedendaagse culturen interesseren je.

EN NADIEN

Deze richting geeft een ideale voorbereiding op alle academische bachelor- en masteropleidingen die talen als hoofdcomponent hebben. Een academische richting met wiskunde als belangrijke studiecomponent, is niet evident.
Professionele bacheloropleidingen komen zeker in aanmerking. Je interesse is hierbij bepalend.

downloads