CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Economie-moderne talen

LESSENTABEL

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Kies 1 pakket projecten:
A Duits – programmeren
          Duits 1 1
          Programmeren 1 1
B Duits – Spaans
          Duits 1 1
          Spaans 1 1
C Duits – wiskunde
          Duits 1 1
          Wiskunde 1 1
D Duits – boekhouden
          Duits 1 1
          Boekhouden 1 1
Totaal 32 32

WAT

Deze doorstroomrichting biedt je een brede algemene vorming met klemtoon op het economische en taalkundig-culturele. Het vak economie vormt een rechtstreekse brug met de maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven, de menselijke relaties en het bedrijfsbeleid.
In deze richting leer je ook kritischer omgaan met informatie en taal en leer je beter communiceren.

In de projecturen komen andere onderwerpen aan bod dan die uit het basisleerplan. Het projectpakket dat je kiest, geldt meteen voor de hele graad.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

  • 4 Economie, Latijn of Wetenschappen
  • Je toont belangstelling voor breed-maatschappelijke en economische verschijnselen en bent gemotiveerd om je vaardigheden en kennis verder uit te diepen.
  • Wie geen economie studeerde in de tweede graad, is bereid om de specifieke startcompetenties versneld zelf op te bouwen.

EN NADIEN

Door het grote belang dat in deze richting aan economie en talen wordt besteed, behoren de meeste bacheloropleidingen tot de mogelijkheden van elke leerling.
Universitair onderwijs blijft mogelijk, vooral voor talen.

downloads