CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Onthaalklas

LESSENTABEL

Vak 1ste jaar
Frans 2
Godsdienst 2
Klasuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Techniek 7
Wiskunde 5
 Totaal 32

WAT

In een B-klas werk je in kleine groepen en ga je op zoek naar je eigen kwaliteiten. De klemtoon ligt op een praktische en creatieve vorming. Je werkt ervaringsgericht en dat mag je op je eigen tempo doen. In onze school maak je in het tweede jaar kennis met de beroepenvelden verzorging-voeding en kantoor-verkoop.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

De keuze voor de B-stroom kan belangrijke gevolgen hebben voor je verdere studieloopbaan. Daarom moet je dit altijd eerst goed overleggen met de school, en eventueel met het CLB. Wij staan altijd open voor dat gesprek.

EN NADIEN

Als je dat nog niet had, ontvang je aan het einde van dit jaar het getuigschrift basisonderwijs.

Sommigen kunnen na dit jaar starten in de A-stroom van het eerste jaar. De meesten zullen echter naar het tweede jaar 2BVL overgaan. Dit beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je concreet voor op het beroepsonderwijs van de tweede graad.