fbpx
smiks

Onthaalklas

Lessentabel

Vak aantal lesuren
Beeld 1
Engels 1
Flex (Frans/Nederlands/wiskunde) 6
Frans 1
Godsdienst 2
Groei-uur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Natuur en ruimte 3
Nederlands 2
Project sociale vorming/techniek 3
Techniek 4
Wiskunde 2
 Totaal 32
Print Friendly, PDF & Email

Over de studierichting

Ben jij iemand die graag creatief, onderzoekend, groepsgericht wil leren? Iemand die samen met je vrienden op zoek wil gaan naar je talenten? Iemand die via actieve en speelse werkvormen wil groeien? Dan ben jij van harte welkom in onze eerste graad van de B-stroom!

In de B-stroom bieden we Flex aan. Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij de mogelijkheid krijgt om begeleid, zelfstandig en op je eigen tempo leerstof uit de vakken Frans, Nederlands en wiskunde te verwerken, in te oefenen of verder uit te diepen. Bovendien worden alle Flex-uren gegeven onder de vorm van co-teaching, dat wil zeggen dat er steeds minstens twee vakleerkrachten aanwezig zijn.

In de B-stroom ligt de klemtoon op een praktische en creatieve vorming. De vele  projecten en leeruitstappen zorgen ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf.

Tijdens het groei-uur ondersteunt je klasleerkracht je o.a. in leren leren. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt geïntegreerd in alle vakken.

De lessen gaan door in:

Profiel

De keuze voor de B-stroom kan belangrijke gevolgen hebben voor je verdere studieloopbaan. Daarom moet je dit altijd eerst goed overleggen met de school, en eventueel met het CLB. Wij staan altijd open voor dat gesprek.

Doorstroom

Als je dat nog niet had, ontvang je aan het einde van dit jaar het getuigschrift basisonderwijs.

Sommigen kunnen na dit jaar starten in de A-stroom van het eerste jaar. De meesten zullen echter naar het tweede jaar 2BVL overgaan. Dit beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je concreet voor op het beroepsonderwijs van de tweede graad.