smiks

Traject Latijn

"Amor omnia vincit"

L I E F D E   O V E R W I N T   A L L E S

De Romeinen hebben een grote invloed gehad op onze cultuur. Bovendien ligt hun taal aan de basis van vele moderne talen. Door Latijnse teksten te lezen, ontdekken de leerlingen een nieuwe taal en een nieuwe wereld.

Het traject Latijn biedt tal van kansen en voordelen. Er wordt gewerkt aan een goede studiehouding, de leerlingen worden aangemoedigd om door te zetten en ze leren analytisch en zelfstandig werken. Ze oefenen het logisch denken, ze kweken inzicht in de moderne talen en scherpen zo hun taalvaardigheid aan. De taal opent voor hen ook een poort naar abstract redeneren.

De keuze voor het traject Latijn is dus een uitstekende basis om je weg te vinden in om het even welke verdere studierichting.

Museumbezoek 'Rituelen van Leven en Dood' (3de en 4de jaar Latijn)
Latijn? Dat kom je overal tegen!
Een Romein in de klas van het eerste jaar Latijn? Dat moet kunnen!
De leerlingen gaan ook creatief aan de slag tijdens de lessen Latijn!

"De inspanningen die ik de vorige jaren voor Latijn heb moeten leveren, hebben zich vertaald naar een doorzettingsvermogen waar ik vandaag alleen maar de vruchten van pluk. Mijn wereldbeeld en mijn kennis over de geschiedenis zijn niet alleen verruimd, maar Latijn heeft mij ook kritischer gemaakt bij het schrijven én lezen van teksten. Het zoeken, schrijven en herschrijven van vertalingen hebben mijn woordenschat uitgebreid en de Latijnse taal heeft mij zo een grote voorsprong gegeven bij andere vreemde talen."

Chloé (oud-leerling, 1ste jaar rechten)

"Ik studeer nu geneeskunde en elke spier, zenuw, bloedvat, bot en orgaan moeten we benoemen met Latijnse termen. Er komen heel veel woorden terug die ik me nog herinner en waardoor het gemakkelijker wordt om alles te leren. Latijn heeft mij ook geleerd om veel (woordjes) op korte tijd te studeren, iets wat me nu zeker ook van pas komt."

Heike (oudleerling, 2de jaar geneeskunde)

Lessentabel

Vak # lesuren
Basispakket leerjaar 1A
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels (NIEUW) 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Traject Latijn
Frans +1
Latijn 4
 Totaal 32

Over de studierichting

Dit is een zo breed mogelijke vorming met heel wat wiskunde en talen: het eerste stapje op weg naar hoger onderwijs.

Leren en ICT worden geïntegreerd in alle vakken.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijg je ook een uur Engels in het eerste jaar.

Bovenop al de rest, leer je ook de basiswoordenschat en -grammatica van Latijn. Het analytisch denken is een goede voorbereiding voor studies talen, wiskunde en wetenschappen.

De lessen gaan door in:

Profiel

Je hebt de basisschool met succes beëindigd.
Je bent geïnteresseerd, je wilt je inzetten en voldoende tijd vrijmaken voor taken en lessen.

Doorstroom

Tweede jaar A-stroom (vanaf 2020-2021):

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

STEM-wetenschappen

Tweede jaar B-stroom (vanaf 2020-2021):

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject STEM

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject CoMeTa

Bekijk de lessentabel van 2de leerjaar A - traject Latijn

"Wat ik het leukste vind aan het vak Latijn? Latijn is zoals een puzzel, waarbij je moet zoeken om alle stukjes op hun plaats te krijgen. Hierdoor leer je precies te werken."

Machteld (leerling, 6LWi)

"In mijn opleiding verpleegkunde heb ik zeker een voordeel tegenover de studenten die geen Latijn hebben gedaan. Dat merkte ik al in de eerste lessen anatomie en fysiologie."

Maries (oudleerling, student biomedische laboratoriumtechnologie)