fbpx
smiks

Traject Latijn

"Amor omnia vincit"

L I E F D E   O V E R W I N T   A L L E S

Lessentabel

Vak # lesuren
Basispakket leerjaar 1A
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans 3+1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Traject Latijn
Latijn 4
 Totaal 32

Over dit traject

De Romeinen hebben een grote invloed gehad op onze cultuur. Bovendien ligt hun taal aan de basis van vele moderne talen. Door Latijnse teksten te lezen, ontdekken de leerlingen een nieuwe taal en een nieuwe wereld.

Het traject Latijn biedt tal van kansen en voordelen. Er wordt gewerkt aan een goede studiehouding, de leerlingen worden aangemoedigd om door te zetten en ze leren analytisch en zelfstandig werken. Ze oefenen het logisch denken, ze kweken inzicht in de moderne talen en scherpen zo hun taalvaardigheid aan. De taal opent voor hen ook een poort naar abstract redeneren.

De keuze voor het traject Latijn is dus een uitstekende basis om je weg te vinden in om het even welke verdere studierichting.

Elke week wordt er tijdens het differentiatie-uur Frans een uurtje stil gestaan bij de vooruitgang die je gemaakt hebt. Heb je alles onder de knie, dan wordt er verdiept. Je gaat dan zelf aan de slag om bv . berichtjes, gedichten … te maken. Merk je dat de nieuwe leerstof nog niet zo goed gekend is, ga je remediëren. We oefenen dan tot je het kan.

Leren en ICT worden geïntegreerd in alle vakken.

De lessen gaan door in:

Profiel

Je hebt de basisschool met succes beëindigd.
Je bent geïnteresseerd, je wil je inzetten en voldoende tijd vrijmaken voor taken en lessen.

Doorstroom

Tweede jaar A-stroom:

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

STEM-wetenschappen

Tweede jaar B-stroom:

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject STEM

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject CoMeTa

Bekijk de lessentabel van 2de leerjaar A - Klassieke talen

De leerlingen van het derde en vierde jaar Latijn brengen een bezoek aan het museum 'Rituelen van Leven en Dood'.
Een Romein in de klas van het eerste jaar Latijn? Dat moet kunnen!
De leerlingen van het 2de jaar gingen creatief aan de slag en maakten een trailer voor het vak Latijn.

"Wat ik het leukste vind aan het vak Latijn? Latijn is zoals een puzzel, waarbij je moet zoeken om alle stukjes op hun plaats te krijgen. Hierdoor leer je precies te werken."

Machteld (oud-leerling, 1ste jaar wiskunde)

"De inspanningen die ik de vorige jaren voor Latijn heb moeten leveren, hebben zich vertaald naar een doorzettingsvermogen waar ik vandaag alleen maar de vruchten van pluk. Mijn wereldbeeld en mijn kennis over de geschiedenis zijn niet alleen verruimd, maar Latijn heeft mij ook kritischer gemaakt bij het schrijven én lezen van teksten. Het zoeken, schrijven en herschrijven van vertalingen hebben mijn woordenschat uitgebreid en de Latijnse taal heeft mij zo een grote voorsprong gegeven bij andere vreemde talen."

Chloé (oud-leerling, 2de jaar rechten)

"Ik studeer nu geneeskunde en elke spier, zenuw, bloedvat, bot en orgaan moeten we benoemen met Latijnse termen. Er komen heel veel woorden terug die ik me nog herinner en waardoor het gemakkelijker wordt om alles te leren. Latijn heeft mij ook geleerd om veel (woordjes) op korte tijd te studeren, iets wat me nu zeker ook van pas komt."

Heike (oudleerling, 3de jaar geneeskunde)