fbpx
smiks

Traject Latijn

Lessentabel

Vak aantal lesuren
Basispakket leerjaar 1A
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans 3+1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Traject Latijn
Latijn 4
 Totaal 32
Print Friendly, PDF & Email

Over dit traject

De Romeinen hebben een grote invloed gehad op onze cultuur. Bovendien ligt hun taal aan de basis van vele moderne talen. Door Latijnse teksten te lezen, ontdekken de leerlingen een nieuwe taal en een nieuwe wereld.

Het traject Latijn biedt tal van kansen en voordelen. Er wordt gewerkt aan een goede studiehouding, de leerlingen worden aangemoedigd om door te zetten en ze leren analytisch en zelfstandig werken. Ze oefenen het logisch denken, ze kweken inzicht in de moderne talen en scherpen zo hun taalvaardigheid aan. De taal opent voor hen ook een poort naar abstract redeneren.

De keuze voor het traject Latijn is dus een uitstekende basis om je weg te vinden in om het even welke verdere studierichting.

Elke week wordt er tijdens het differentiatie-uur Frans een uurtje stil gestaan bij de vooruitgang die je gemaakt hebt. Heb je alles onder de knie, dan wordt er verdiept. Je gaat dan zelf aan de slag om bv . berichtjes, gedichten … te maken. Merk je dat de nieuwe leerstof nog niet zo goed gekend is, ga je remediëren. We oefenen dan tot je het kan.

Leren en ICT worden geïntegreerd in alle vakken.

De lessen gaan door in:

Profiel

Je hebt de basisschool met succes beëindigd.
Je bent geïnteresseerd, je wil je inzetten en voldoende tijd vrijmaken voor taken en lessen.

Doorstroom

Tweede jaar A-stroom:

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

STEM-wetenschappen

Tweede jaar B-stroom:

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject STEM

Bekijk de lessentabel van 1ste leerjaar A - traject CoMeTa

Bekijk de lessentabel van 2de leerjaar A - Klassieke talen