CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

smiks

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

CoMeTa

CoMeTa

C O M P E T E N T   M E T   T A L E N T

STEM, COL, projectwerk … We kunnen er niet meer omheen; de noden van leerlingen verschuiven voortdurend. Zowel in het 1ste als in het 2de jaar richten we het vak CoMeTa in. CoMeTa staat voor Competent Met Talent en dat vat meteen mooi samen wat deze lessenreeks inhoudt: leerlingen vaardigheden laten ontwikkelen op basis van de dingen waar ze goed in zijn. In het eerste jaar richten we ons niet alleen tot leerlingen die interesse hebben in wetenschap en techniek, ook cultuur en ondernemen komen aan bod. Je gaat zelf aan de slag in groep. Onder begeleiding van leerkrachten ga je op onderzoek. Aan het einde van het trimester mag je dan je werk presenteren!

traject moderne wetenschappen (1ste leerjaar A)

traject handel (2de leerjaar A)

traject Latijn (2de leerjaar A)

traject moderne wetenschappen (2de leerjaar A)

Samen de onderzoek doen naar structuur en constructie!
Aan het einde van elk thema presenteren we onze bevindingen.
Het thema 'wetenschap en techniek' zetten we in met een wetenschapsshow!
Ook organiseren we onze eigen wetenschapsbeurs.

"CoMeTa is een leerrijk project waarin we in groepjes van vier een eigen idee uitwerken a.d.h.v. proefjes, opzoekingen... steeds rond een ander thema. Door goed samen te werken kunnen we elke opdracht tot een goede einde brengen. Het is ook leuk om niet echt les te volgen, maar zelf aan de slag te gaan!"

Alissia, Kyara, Tess en Myrthe (1A3)

"Wij hebben het eerste trimester leren programmeren met Arduino. We experimenteerden met lampjes, weerstanden en zoemers. Ik vond het heel leuk en wil het zeker opnieuw doen!"

Jonas (2L)

1ste leerjaar A

traject moderne wetenschappen

In het eerste jaar is CoMeTa een optievak voor de leerlingen van het traject moderne wetenschappen. Deze twee lesuren gaan door op vrijdagnamiddag, waarmee de leerlingen dus de schoolweek afsluiten. Tijdens groepswerken ontwikkelt elk kind zijn eigen talenten. De thema’s die aan bod komen zijn: ‘wetenschap en techniek’, ‘ondernemen’ en ‘cultuur’.

Trimester 1 - wetenschap en techniek

Ook geïnteresseerd in wetenschappen en alles wat ermee te maken heeft? Wetenschap kunnen we in het dagelijkse leven niet wegdenken, gelukkig maar! Het thema ‘Wetenschap en techniek’ start met een geweldige wetenschapsshow. Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag! Ze ontwerpen in groep nieuwe ideeën, uitvindingen, robots, proefjes… Dit alles wordt op het einde van het trimester gepresenteerd aan leerlingen van enkele basisscholen tijdens ‘SMIKS experimenteert’.

Het eerste thema wordt ingezet met een heuse wetenschapsshow!
De leerlingen zijn volop bezig met het opstellen van hun onderzoeksvraag.

Trimester 2 - ondernemen

‘Ondernemen’ start met een interessante ontdekkingsnamiddag in Mechelen, waar leerlingen in groep kennismaken met handelaars, reclame, producten… Thuisgekomen met nieuwe indrukken en impressies, maken de leerlingen zelf reclame voor een al dan niet zelfontworpen product. Ze maken een reclamefilmpje met Moviemaker, waardoor ook de ICT-kwaliteiten van onze leerlingen aangesproken worden!

De leerlingen gaan op uitstap naar Mechelen en geven zelf het startsein voor het nieuwe thema.
De volledige CoMeTa-groep in Mechelen!

Trimester 3 - cultuur

Het derde thema, ‘Cultuur’, is een breed begrip… Kunst, godsdiensten, de media, literatuur, theater…noem maar op. De leerlingen beginnen dit trimester met een bezoek aan het VRT-gebouw in Brussel. Daar krijgen ze een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio en tv in het leven spelen. Op school zijn de leerlingen vrij om een sub-thema uit te werken. Tot slot ronden ze af met een presentatie van hun werk.

De leerlingen zijn volop bezig met het opstellen van hun onderzoeksvraag.
De leerlingen zijn volop bezig met het opstellen van hun onderzoeksvraag.

2de leerjaar A

traject handel, Latijn en moderne wetenschappen

In het tweede jaar wordt CoMeTa niet alleen ingericht voor het traject moderne wetenschappen, ook de trajecten handel en Latijn springen mee op de kar. Tijdens dit schooljaar wordt er gewerkt rond ‘programmeren’ en ‘ondernemen’. Op deze manier wordt iedereen aangesproken en kan er worden kennisgemaakt met een wetenschappelijke/technische en economische richting. Zo kan elke leerling een doordachte keuze maken naar het derde jaar toe.

Semester 1 - programmeren

We starten CoMeTa in het tweede jaar met een heuse uitdaging: leren programmeren! Ooit al gehoord van Arduino, Blockly, ArduBlock, breadboard, digitale pin…? In deze lessen kom je het te weten! De leerlingen starten met ‘Blockly games’ waarmee ze door het plaatsen van ‘blokken’ eenvoudige opdrachten programmeren. Met ‘ArduBlock’ gaan ze een stapje verder. Er worden programma’s geschreven door blokken op de juiste plaats te slepen. De Arduino brengt de code vervolgens tot leven.

De leerlingen maken kennis met de beginselen van het programmeren.
Programmeren met Arduino's? Even oefenen maar al snel onder de knie!

Semester 2 - ondernemen

Naast ‘programmeren’, besteden wij ook aandacht aan ‘ondernemen en ICT’. Hoe run je je bedrijf, hoe word je een goede ondernemer, hoe organiseer je een schoolreis? Dit jaar werken de leerlingen een meerdaagse schooluitstap uit. De bestemming en het budget worden vooraf meegedeeld, de rest zoeken de leerlingen zelf uit. Waar logeren, welke bezienswaardigheden bezoeken, hoe er geraken…? Wie weet wordt er ooit een uitstap in de praktijk uitgetest?

De leerlingen zijn volop bezig met het opstellen van hun onderzoeksvraag.
De leerlingen zijn volop bezig met het opstellen van hun onderzoeksvraag.