fbpx
smiks

Waarom Smiks?

Onze missie

In onze school staan de vaardigheden van elke leerling voorop. Daarom ook vertrekken wij in onze opleidingen vanuit de talenten van jonge mensen. In het eerste jaar kunnen de leerlingen kiezen tussen de trajecten Cometa, Latijn en STEM.

In het traject CoMeTa ( “Competent met Talent”) ontwikkelen de leerlingen vaardigheden op basis van de dingen waar ze goed in zijn. Daarbij komen zowel wetenschap en techniek, als cultuur en ondernemen aan bod.

In het traject Klassieke talen worden de leerlingen ondergedompeld in de taal van de Romeinen en hun cultuur. Deze studierichting draagt bij tot tal van algemene vaardigheden en bevordert het logisch denken.

Met het traject STEM kiezen leerlingen voor een sterk wetenschappelijk pakket waarin ze zullen ondergedompeld worden in de wereld van de wetenschap waarbij onderzoek en analyse belangrijk zijn.

Talentontwikkeling staat ook centraal in de 2de en 3de graad, waar onze leerlingen worden uitgedaagd om zich verder te bekwamen via stages, keuzevakken, werkplekleren of olympiades in meerdere vakgebieden.

Omdat talent zich niet alleen binnen schoolse vakken manifesteert, kunnen onze leerlingen ook uitgebreid gaan sporten op hun vrije momenten. Of ze kunnen strategisch leren denken in de schaakclub. Of waarom niet musiceren in ons leerlingenkoor?

Voor ons is talentontwikkeling dus elke dag weer een boeiende uitdaging.

Onze visie

Ieder leerling is bijzonder, met eigen en unieke mogelijkheden. In onze school willen we elke leerling dan ook goed leren kennen. Alleen zo kunnen we voortbouwen op ieders talenten.

Daarom zet het Sint-Michielsinstituut in op een brede persoonsvorming. Kennis, vaardigheden en attitudes komen daarbij evenwichtig aan bod. Binnen de veilige omgeving van onze school stimuleren we onze leerlingen om zich te oefenen in kennis en competenties die later van nut kunnen zijn. We leren hen ook om zelf verantwoordelijkheid op te nemen, binnen hun vorming, maar ook in de maatschappij.

Het Sint-Michielsinstituut biedt daarbij duidelijke afspraken en regels. We bieden een structuur, een houvast voor onze leerlingen. Binnen die structuur is plaats voor gelijkwaardigheid en overleg. Om te kunnen groeien mogen onze leerlingen fouten maken tegen de regels. We geloven als school immers oprecht in nieuwe kansen.

Het Sint-Michielsinstituut inspireert ook. We leven christelijke waarden voor en we gaan in dialoog met onze leerlingen. We bieden al onze jongeren daarbij de kans om een persoonlijk mens-, wereld- en godsbeeld uit te bouwen.

Ten slotte geloven we als school ook sterk in de kracht van overleg. De samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders doet onze school groeien. Overleg en betrokkenheid zijn daarbij onze kernwaarden, de groeikansen van onze leerlingen zijn ons doel!