fbpx
smiks

Waarom Smiks?

In onze school staan de vaardigheden van elke leerling voorop. Daarom ook vertrekken wij in onze opleidingen vanuit de talenten van jonge mensen. In het eerste jaar kunnen de leerlingen kiezen tussen de trajecten Cometa, Latijn en STEM.

In het traject CoMeTa ( “Competent met Talent”) ontwikkelen de leerlingen vaardigheden op basis van de dingen waar ze goed in zijn. Daarbij komen zowel wetenschap en techniek, als cultuur en ondernemen aan bod.

In het traject Latijn worden de leerlingen ondergedompeld in de taal van de Romeinen en hun cultuur. Deze studierichting draagt bij tot tal van algemene vaardigheden en bevordert het logisch denken.

Met het traject STEM kiezen leerlingen voor een sterk wetenschappelijk pakket waarin ze zullen ondergedompeld worden in de wereld van de wetenschap waarbij onderzoek en analyse belangrijk zijn.

Talentontwikkeling staat ook centraal in de tweede en derde graad, waar onze leerlingen worden uitgedaagd om zich verder te bekwamen via stages, keuzevakken, werkplekleren of olympiades in meerdere vakgebieden.

Omdat talent zich niet alleen binnen schoolse vakken manifesteert, kunnen onze leerlingen ook uitgebreid gaan sporten op hun vrije momenten. Of ze kunnen strategisch leren denken in de schaakclub. Of waarom niet musiceren in ons leerlingenkoor?

Voor ons is talentontwikkeling dus elke dag weer een boeiende uitdaging.