fbpx
smiks

Begeleiding

In onze school hechten we veel belang aan het ‘samen leren’ en ‘samen leven’. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, staan we met het ganse team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar om onze leerlingen daarin te begeleiden.

Leerhouding

We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Wij leren hen verschillende leerstrategieën aan en staan hen bij in het zoeken naar een studiemethode die goed bij hen past. In de klas ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden en start ook de leerlingbegeleiding. Die loopt verder door in de middagstudie, in inhaallessen, in Smiks+, in een duidelijke rapportering, in een degelijke communicatie, in een volgehouden remediëring, in ernstig voorbereide klassenraden, in contactavonden voor ouders, in ondersteuning vanuit mentoraat en CLB,…

Ons team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders besteedt ook ruime aandacht aan het begeleiden van studiekeuzes bij cruciale overgangen naar een tweede of derde graad secundair onderwijs.

Zorgteam

Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een zorgcoördinator aanwezig die elke leerling met raad en daad helpt.

Groei-uur

De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen elke week een groei-uur. Tijdens dit uur is er voortdurend aandacht voor het leren en leven in groep. We werken rond planning van schoolwerk, we ontdekken samen welke studietypes er zijn, oefenen verschillende studiemethodes en leren werken met het digitaal leerplatform Smartschool. We leren leren en samen leven.

Smiks+

“Geen goesting”, het gevoel van een steeds groter wordende groep jongeren wanneer het over huiswerk en studeren gaat. Als het al lukt om 7 lesuren aandachtig te zijn en mee te werken in de klas, blijkt het voor velen heel moeilijk om ‘s avonds nog de nodige tijd en energie in schoolwerk te steken.

Een probleem, gevoed door de tijdsgeest, waar wij als school samen willen tegen opboksen. Motivatieproblemen leiden soms tot probleemgedrag en toch willen we met alle leerlingen verder. Op Smiks proberen wij om samen te zoeken hoe we de jongere kunnen stimuleren.

Zo groeide de idee om met Smiks+ (plus) 3 keer per week, na de gewone lessen, tot 17 uur de deuren open te houden voor leerlingen van de 2de graad. Dit om samen met anderen huiswerk te maken en te studeren onder begeleiding. Smartschool bekijken, planning maken, schoolresultaten bekijken, toetsen verbeteren, extra oefeningen maken, studeertips toepassen …

Kurzweil

Smiks zoekt altijd naar wat leerprestaties kan verbeteren. Daarom biedt Smiks elke leerling een licentie aan voor Kurzweil 3000. Kurzweil 3000 is voorleessoftware en méér: hiermee kan je bijvoorbeeld teksten laten voorlezen aan het tempo dat jij zelf kiest. Wat je tegelijkertijd leest en hoort, zal je veel beter kunnen onthouden. Bijzonder interessant is dat je dit ook voor vreemde talen kunt gebruiken: zo leer je ook hoe je de vreemde woorden of zinnen correct moet uitspreken. Bovendien kan je er ook samenvattingen en mindmaps mee maken. Iedereen kan hier dus wel ergens voordeel uit halen.