CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

logo

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Onthaalklas

LESSENTABEL

Vak 1ste jaar
Frans 2
Godsdienst 2
Klasuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Techniek 7
Wiskunde 5
 Totaal 32

WAT

In de A-stroom volg je leerplannen die je voorbereiden op het algemeen of technisch secundair onderwijs. In de B-stroom volgen we die leerplannen niet.

Hier proberen we eerder je praktische talenten uit. In 1B krijg je bijvoorbeeld minder Frans, maar veel meer techniek. Hier is ook meer ruimte om in een kleinere groep te werken aan eventuele leerachterstanden. In het klasuur ondersteunt je klasleerkracht je daarin nog eens extra.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt geïntegreerd in alle vakken.

De lessen gaan door in:

VOOR WIE

De keuze voor de B-stroom kan belangrijke gevolgen hebben voor je verdere studieloopbaan. Daarom moet je dit altijd eerst goed overleggen met de school, en eventueel met het CLB. Wij staan altijd open voor dat gesprek.

EN NADIEN

Als je dat nog niet had, ontvang je aan het einde van dit jaar het getuigschrift basisonderwijs.

Sommigen kunnen na dit jaar starten in de A-stroom van het eerste jaar. De meesten zullen echter naar het tweede jaar 2BVL overgaan. Dit beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je concreet voor op het beroepsonderwijs van de tweede graad.