CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

logo

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Waarom Smiks?

Onze missie

In onze school staan de vaardigheden van elke leerling voorop. Daarom ook vertrekken wij in onze opleidingen vanuit de talenten van jonge mensen. Zowel in het 1ste als in het 2de jaar richten we het vak Cometa in. Cometa staat voor Competent met Talent en dat vat meteen mooi samen wat deze lessen inhouden: leerlingen vaardigheden laten ontwikkelen op basis van de dingen waar ze goed in zijn. Daarbij komen zowel wetenschap en techniek, als cultuur en ondernemen aan bod.

Die talentontwikkeling staat ook centraal in de 2de en 3de graad, waar onze leerlingen worden uitgedaagd om zich verder te bekwamen via stages, keuzevakken, werkplekleren of olympiades in meerdere vakgebieden.

Omdat talent zich niet alleen binnen schoolse vakken manifesteert, kunnen onze leerlingen ook uitgebreid gaan sporten op hun vrije momenten. Of ze kunnen strategisch leren denken in de schaakclub. Of waarom niet musiceren in ons leerlingenkoor?

Voor ons is talentontwikkeling dus elke dag weer een boeiende uitdaging.

"Ontwikkelen van de talenten van de leerlingen, dat is onze missie!"

Over CoMeTa

Onze visie

Ieder leerling is bijzonder, met eigen en unieke mogelijkheden. In onze school willen we elke leerling dan ook goed leren kennen. Alleen zo kunnen we voortbouwen op ieders talenten.

Daarom zet het Sint-Michielsinstituut in op een brede persoonsvorming. Kennis, vaardigheden en attitudes komen daarbij evenwichtig aan bod. Binnen de veilige omgeving van onze school stimuleren we onze leerlingen om zich te oefenen in kennis en competenties die later van nut kunnen zijn. We leren hen ook om zelf verantwoordelijkheid op te nemen, binnen hun vorming, maar ook in de maatschappij.

Het Sint-Michielsinstituut biedt daarbij duidelijke afspraken en regels. We bieden een structuur, een houvast voor onze leerlingen. Binnen die structuur is plaats voor gelijkwaardigheid en overleg. Om te kunnen groeien mogen onze leerlingen fouten maken tegen de regels. We geloven als school immers oprecht in nieuwe kansen.

Het Sint-Michielsinstituut inspireert ook. Leven we christelijke waarden voor en gaan we in dialoog met onze leerlingen. We bieden al onze jongeren daarbij de kans om een persoonlijk mens-, wereld- en godsbeeld uit te bouwen.

Ten slotte geloven we als school ook sterk in de kracht van overleg. De samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders doet onze school groeien. Overleg en betrokkenheid zijn daarbij onze kernwaarden, de groeikansen van onze leerlingen zijn ons doel!

"Onze visie; een inspirerende persoonsvorming met duidelijke afspraken."