CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

logo

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Begeleiding

In onze school hechten we veel belang aan het ‘samen leren’ en ‘samen leven’.

Omdat dit niet vanzelfsprekend is, staan we met het ganse team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar om onze leerlingen daarin te begeleiden.

Leerhouding

We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Wij leren hen verschillende leerstrategieën aan en staan hen bij in het zoeken naar een studiemethode die goed bij hen past. In de klas ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden en start ook de leerlingbegeleiding. Die loopt verder door in de middagstudie, in inhaallessen, in de huiswerkklas, in een duidelijke rapportering, in een degelijke communicatie, in een volgehouden remediëring, in ernstig voorbereide klassenraden, in contactavonden voor ouders, in ondersteuning vanuit mentoraat en CLB,…

Ons team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders besteedt ook ruime aandacht aan het begeleiden van studiekeuzes bij cruciale overgangen naar een tweede of derde graad secundair onderwijs.

Leefhouding

Omdat je beter kunt leren in een rustige, veilige en stimulerende omgeving, vinden we het ook belangrijk om onze leerlingen te leren samenleven. We zorgen samen voor een warme school waar elke jongere zich thuis mag voelen en steeds iemand kan vinden die een luisterend oor biedt of mee een oplossing zoekt voor een eventueel probleem.

Overeenkomstig het M-decreet hebben we een brede basiszorg uitgebouwd die elke leerling ten goede komt. Daarbovenop stellen we voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of leerstoornis een begeleidingsplan op maat op, in samenspraak met de ouders en de leerling. Bij uitgebreide zorg werken we samen met het CLB.

Leerlingen die het om een of andere reden moeilijk hebben of nood hebben aan een motiverende schouderklop, kunnen altijd terecht op het mentoraat van onze school. Daar is altijd een leerlingenbegeleider aanwezig.