CAMPUS
KEERBERGEN

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

logo

CAMPUS
SCHRIEK

Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden. Jongeren die van een uitdaging houden, kunnen hun kennis en hun kunnen meten met die van leeftijdsgenoten uit heel Vlaanderen. Smiks doet mee aan de wiskunde-olympiade, fysica-olympiade, OlyFran, techniekolympiade … en elk jaar halen leerlingen van onze school daarbij mooie resultaten.

Wiskunde olympiades

De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen.

Junior Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2016-2017 namen 20 leerlingen deel aan de eerste ronde. Jenna Van Win (4LWi) ging door naar de tweede ronde. Proficiat!

Vlaamse Wiskunde Olympiade

In het schooljaar 2016-2017 namen 11 leerlingen deel aan de eerste ronde. Joris De Rijdt (6LWi) ging door naar de tweede ronde. Proficiat!

Wetenschapsolympiades

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad ASO, TSO en BSO.

Chemie Olympiade

Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie.

In het schooljaar 2016-2017 namen 3 leerlingen deel aan de eerste ronde. Ze behaalden mooie resultaten, rond het Vlaamse gemiddelde, maar helaas net niet voldoende om door te stoten naar de volgende ronde.

Fysica Olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

In het schooljaar 2017-2018 namen 8 leerlingen deel aan de eerste ronde. Sofie Cleemput, Sandrien Scholiers en Jens Olemans stootten door naar de tweede ronde waar ze opnieuw mooie resultaten behaalden. Het Vlaams gemiddelde bedroeg 48.48 % en het gemiddelde van Smiks 63 %.. Proficiat!

Taalolympiades

Certamina (Latijn)

Elk jaar nemen de leerlingen van het vijfde jaar deel aan de (klassikale) Olympiade Latijn. Al meermaals behaalden de leerlingen een eervolle vermelding en waren vaak zelfs laureaat. Het voorbije schooljaar kaapten ze weer een eervolle vermelding weg.

K.U. Leuven taalwedstrijd

Elk schooljaar organiseert de Faculteit Letteren Campus Brussel van de Katholieke universiteit van Leuven haar Taalwedstrijd voor alle laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het is een taalwedstrijd Frans, Engels, Duits en Nederlands voor alle laatstejaarsstudenten ASO en TSO van het Nederlandstalig onderwijs.

Anthe Sevenants (6 LMT) behaalde op 22 maart 2017 de tweede prijs (finale Engels).

Olyfran

Olyfran Vlaanderen is een sensibiliseringsactie voor de Franse taal en de culturen van de landen van de Francofonie in de vorm van wedstrijden vooral m.b.t. het hedendaagse, gesproken Frans. Het wil scholen van alle onderwijstypes in Vlaanderen een middel ter hand stellen om hun leerlingen te motiveren om Frans te leren. Het doel is vanuit een bewustzijn van eigenwaarde andere talen en culturen, i.c. de Franse, te leren om zo de eigen mogelijkheden te vergroten.